Overlijdensbrochure

Een overlijden is een scharniermoment in een mensenleven. Verdriet en vertwijfeling zijn allesoverheersende gevoelens bij een afscheid van een familielid of vriend. Het gaat om een periode die je intens beleeft. Het is een tijd die gepaard gaat met bezinning en inkeer.

Daarbij komt nog dat je een aantal praktische problemen moet oplossen. Je staat voor administratieve verplichtingen die je overstelpen en onoverkomelijk lijken. Met deze gids: Wat bij een overlijden? wijzen wij je de weg doorheen een aantal administratieve procedures in het algemeen en die van de gemeente in het bijzonder.

Naar top