Privacybepaling




Privacyverklaring gemeente en OCMW Sint-Lievens-Houtem - versie 1.10 (22 mei 2018)

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening aan te bieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving ( de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).


Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Meer bepaald doen we dit enkel:


Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.   


Doorgeven van gegevens

We geven uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.
We geven alleen uw gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.


Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.


Bewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.


Rechten

U hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. U zal uw identiteit moeten aantonen door een kopie of scan van uw elektronische identiteitskaart (voor- en achterkant) aan te hechten. Wij laten binnen een periode van één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren. Als we niet aan uw rechten kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.


Nieuwsbrieven

Wij sturen verschillende soorten nieuwsbrieven vanuit onze diensten. U ontvangt deze als u hierop inschreef of gekend bent als klant van één van deze diensten. Wenst u een bepaalde soort nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Dan kan u zich uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.


Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s met sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd uw toestemming vragen. Stel dat u herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag u ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen wij vooraf uw toestemming vragen.


Contactgegevens

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten? Laat het ons dan weten. Dit kan via het Meldpunt ( www.sint-lievens-houtem.be/meldpunt of het gratis nummer 0800 9520 1)  of via een brief naar Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem.

Daarnaast hebt u het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op  contact@apd-gba.be of op Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.


Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.