Retributie ambtshalve werken

Voor de aanslagjaren 2020-2025 heeft de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 het retributiereglement voor het uitvoeren van werkzaamheden en leveringen ten behoeve van derden vastgesteld. Het reglement werd aangepast door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2022. Het gemeenteraadsbesluit en het gecoördineerd retributiereglement werden gepubliceerd op 9 mei 2022.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur

Naar top