Retributie deelname De Funfabriek

De gemeenteraad heeft in zitting van 20 december 2022 het retributiereglement voor deelname aan De Funfabriek, vastgesteld. Het gemeenteraadsbesluit en het retributiereglement werden gepubliceerd op 23 december 2022.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top