Retributie deelname speelpleinwerking

Voor de aanslagjaren 2020-2025 heeft de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 het retributiereglement voor deelname aan de speelpleinwerking vastgesteld. Het retributiereglement werd gepubliceerd op 27 december 2019.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top