Retributie kunstgrasterrein Kloosterstraat

De gemeenteraad stelde in zitting van 28 mei 2020 het retributiereglement vast voor het gebruik van het kunstgrasvoetbalveld in de Kloosterstraat. Het gemeenteraadsbesluit en het retributiereglement werden gepubliceerd op 7 juni 2020.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top