Retributie ter beschikking stellen elektriciteitskast

De gemeente stelt aan de kermisexploitanten, marktkramers en andere organisatoren van activiteiten op het openbaar domein een vaste gemeentelijke aansluitingskast ter beschikking voor elektriciteitsleveringen op een openbare plaats. De gebruiker van de aansluitingskast mag deze niet voor andere doeleinden en ook niet ten behoeve van derden aanwenden. Het college van burgemeester en schepenen moet vooraf toestemming geven voor elke toegang tot de gemeentelijke aansluitingskast.

Het retributiereglement werd door de gemeenteraad vastgesteld in zitting van 21 juni 2018. Het reglement werd gepubliceerd op 27 juni 2018.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top