Retributies overlijden

Retributiereglement grafconcessies

De gemeenteraad heeft in zitting van 19 december 2013 het retributiereglement vastgesteld. In zitting van 25 april 2019 heeft de gemeenteraad het retributiereglement uitgebreid. Het gemeenteraadsbesluit met daarin het geldende retributiereglement vervat, werd gepubliceerd op 13 mei 2019.

Retributiereglement strooiweide en columbarium

Voor de aanslagjaren 2020-2025 heeft de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 het retributiereglement naamplaatjes voor het herdenkingsmonument strooiweide en knekelput en voor het columbarium begraafplaatsen, vastgesteld. Het gemeenteraadsbesluit en het retributiereglement werden gepubliceerd op 27 december 2019.

Bezwaar retributies

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top