Stemmen voor niet-Belgen

Zowel EU- als niet-EU-burgers die in België wonen, hebben het recht om te stemmen voor een nieuw lokaal beleid, mits zij zich inschrijven op de kiezerslijst van hun gemeente vóór 1 augustus 2024. De basisvoorwaarden zijn voor beiden gelijk: minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen, ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente op 1 augustus 2024, en niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Voor niet-EU burgers gelden daarnaast twee extra voorwaarden. Zij moeten vijf jaar ononderbroken wettig verblijf in België hebben en een verklaring afleggen waarin zij beloven de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens na te leven.

Niet-Belgen kunnen zich op verschillende manieren registreren. Dit kan via een formulier bij het gemeentebestuur, dat ook gedownload en per post opgestuurd kan worden. Daarnaast is online registratie nu ook mogelijk via deze link daar is wel digitale identificatie voor vereist. Wordt de registratie geweigerd, dan kan men in beroep gaan, zoals uitgelegd in de aangetekende brief die bij de beslissing wordt meegestuurd. Indien de registratie is aanvaard zal een oproepbrief verstuurd worden vlak voor de verkiezingen waar alle informatie op te vinden is om op 13 oktober 2024 te gaan stemmen.

Bovendien is stemmen in Vlaanderen in het kader van lokale en provinciale verkiezingen tegenwoordig een recht. Dit betekent dat er geen verplichting meer is om te stemmen, ook niet voor geregistreerde kiezers van niet-Belgische afkomst. Men kan zich registreren als kiezer en op verkiezingsdag toch besluiten niet te gaan stemmen.

Info: info@ikstemook.be, www.ikstemook.be  

Naar top