Subsidie voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen

Om de aantrekkelijkheid van de landelijke omgeving te waarborgen en te verhogen, keurde de gemeenteraad op 19 december 2019 het subsidiereglement voor de aanplant van hagen, houtkanten, hoogstamboomgaarden en knotbomen en voor het onderhoud van deze kleine landschapselementen goed.

Voor de heraanplant komen enkel streekeigen beplantingen in aanmerking. Check dus zeker deze lijst!

Naar top