Volmachten verkiezingen

Wat indien je niet kan gaan stemmen op zondag 9 juni 2024?

Het is mogelijk dat je op de verkiezingsdag niet kan gaan stemmen. Wanneer je opkomstplichtig bent, moet je daar wel een geldige reden voor hebben:

 • ziekte of handicap;
 • omwille van beroepsredenen;
 • als je een activiteit als zelfstandige, markt, - foorkramer of schipper uitoefent;
 • als je van je vrijheid beroofd bent;
 • omwille van je geloofsovertuiging of een activiteit die daaruit voorkomt;
 • als je student bent;
 • bij een tijdelijk verblijf in het buitenland (bv. vakantie).

Je hebt in dat geval twee mogelijkheden: je kan jezelf laten verontschuldigen of je kan een andere stemgerechtigde een volmacht geven.

Verontschuldigen

Als je op de dag van de verkiezingen niet kan gaan stemmen en je wenst geen volmacht te geven, dan bezorg je je oproepingsbrief en bewijsstukken (doktersbriefje, attest werkgever, examens, bewijs zelfstandige activiteit, …):

 1. bij voorkeur vooraf en verder uiterlijk 1 dag na de verkiezingen bij dienst Bevolking, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem.

 2. nadien zo snel mogelijk bij de vrederechter, Stationsstraat 6, 9550 Herzele. De vrederechter zal oordelen of je redenen van verontschuldiging al dan niet verantwoord zijn. Deze kan bij een ongewettigde afwezigheid een vervolging instellen met in eerste instantie een berisping of geldboete tot gevolg.

Volmachten

Als je op de dag van de verkiezingen niet kan gaan stemmen, dan kan je een andere kiezer machtigen om in jouw plaats te gaan stemmen. Daartoe vul jij als ‘volmachtgever’ een volmachtformulier in waarmee de ‘volmachtkrijger’ kan gaan stemmen.

Reden

1. Ziekte of handicap

Een arts vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier.

2. Beroeps/professionele redenen

 • werknemers: de werkgever vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier.
 • zelfstandigen: de zelfstandige legt zijn ondernemingsnummer en een verklaring op eer voor (vooraf bij dienst Bevolking langs te komen). Dienst Bevolking vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier.

3. Studie

De onderwijsinstelling vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier.

4. Vrijheidsberoving

De directie van de strafinrichting of instelling vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier.

5. Activiteiten in het kader van godsdienst of overtuiging

De organisator van de activiteit vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier.

6. Verblijf in buitenland

Je legt bewijzen van je verblijf in het buitenland voor of een verklaring op eer wanneer je geen bewijzen kan voorleggen (vooraf bij dienst Bevolking langs te komen). Dienst Bevolking vult het gedeelte bevestiging in op het volmachtformulier. 

Belangrijke opmerkingen:

 • je kan enkel bij volmacht stemmen in één van bovenstaande situaties (geen andere redenen).
 • je kan slechts voor 1 persoon een volmacht krijgen.
 • enkel een volledig en correct ingevuld volmachtformulier wordt aanvaard. Een formulier zonder bevestiging maar met bijlagen wordt in principe niet aanvaard. 
 • verblijf in het buitenland is strikt te nemen: bv. aan zee of in de Ardennen geldt niet.
 • een volmacht geven kan in geval van een zelfstandige en verblijf in het buitenland tot de dag vóór de verkiezingen. Voor de andere gevallen tot op de dag van de verkiezingen.

Volmachtformulier

Een volmachtformulier is correct ingevuld als:

 • Luik I: de gegevens van de volmachtgever volledig zijn ingevuld.
 • Luik II: de reden van afwezigheid is aangevinkt en is ‘bevestigd’ door de juist persoon/instantie.
 • Luik III: de gegevens van de volmachtkrijger volledig zijn ingevuld.
 • Luik IV: het formulier door volmachtgever en volmachtkrijger is ondertekend.

We onderscheiden volgende volmachtformulieren:

Wie kan aan wie volmacht geven?

Als kiezer kan je volmacht geven aan een andere kiezer. Daarmee wordt bedoeld aan een kiezer die op dezelfde kandidaten kan stemmen als de kiezer die volmacht geeft, een kiezer binnen dezelfde kieskring.

Met volmacht stemmen op de dag van de verkiezingen.

 1. de volmachtkrijger gaat eerst zelf stemmen in het stembureau vermeld op zijn/haar oproepingsbrief. De oproepingsbrief wordt daar afgestempeld als bewijs van stemming.
 2. de volmachtkrijger gaat vervolgens met zijn/haar afgestempelde brief, zijn/haar eID, de oproepingsbrief van de volmachtgever en het volmachtformulier stemmen in het stembureau van de volmachtgever.
Naar top