Wettelijk samenwonen vreemdelingen

Maak hier uw afspraak

Procedure

Hebt u de Belgische nationaliteit niet en/of woont u niet in België, dan moet u volgende documenten meebrengen (maximum 6 maanden oud):

  • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
  • een attest van ongehuwde staat
  • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
  • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwnaar bent.

Deze documenten dienen voorzien te zijn van een legalisatie/ apostille en vergezeld te worden door een Nederlandse vertaling.

Via deze link kunt u zien of u een legalisatie of apostille nodig heeft https://diplomatie.belgium.be/nl/legalisatie-van-documenten 

U legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Naar top