Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Openbare werken:
 • Inleiding
 • Heraanleg Marktplein
 • Wegenwerken
 •     › Morelgem
      › Collector Zonnegem
      › Afkoppeling
      › Foto's
 • Bereikbaarheid
 • Vlaamse overheid
 • Handelaren
 • Nutswerken
 • GIPOD Vlaanderen
 •     Collector Zonnegem (Update: 2017-10-04)
  Stand van zaken 15 juni 2017
  - Werken t.h.v. TOP zullen vermoedelijk tot eind volgende week duren.
  - Aanleg onderlaag en toplaag asfalt + fietssuggestiestroken is een week uitgesteld, dus volgende week.
  - Aanleg toplaag t.h.v. TOP: eveneens verschoven naar volgende week.
  Einde der werken zal dus eveneens opschuiven, vermoedelijk eind volgende week.
  De aannemer dient daarna nog een aantal opmerkingen in orde te maken, maar dit neemt niet weg dat normaliter tegen eind volgende week alles terug opengesteld kan worden.

  Stand van zaken 18 mei 2017

  Werken t.h.v. de duiker op de Smoorbeek (Gentsestraat):
  - Aanleg fundering voetpaden + aanleg voetpaden in betonstraatstenen, aanleg fundering wegenis : vanaf 19 mei t.e.m. 24 mei
  - Plaatsing betonverharding aansluiting Morelgem: week van 30 mei
  - Aanleg onderlaag en toplaag asfalt + plaatsing fietssuggestiestroken: week van 15 juni

  Werken t.h.v. tijdelijke opslagplaats in de Hazenakkerstraat:
  - Aanleg toplaag: week van 15 juni, samen met aanleg asfaltverharding thv de Smoorbeek
  - Afvoer gronden, zeefwerken ... periode 22 mei – 14 juni

  Einde der werken is dus voorzien tegen half juni 2017.

  Stand van zaken 30 maart 2017
  Op dinsdag 4 en woensdag 5 april wordt uitgewassen beton aangelegd in de Gentsestraat, vanaf het kruispunt Gentsestraat / Steenbergstraat tot en met Gentsestraat 38. Voor een drietal weken zal er geen verkeer mogelijk zijn op dat deel. Vanaf eind april zal er terug doorgaand verkeer kunnen.

  Vanaf 30 maart 's avonds wordt de betonnen rijwegverharding van de Heetstraat tot Halleweg opengesteld voor plaatselijk verkeer. De Halleweg zal eveneens bereikbaar zijn.

  In de week van 18 april zullen de voorbereidende werken aan de koker van de Smoorbeek in de Gentsestraat van start gaan.

  De toplaag asfalt in de diverse straten is gepland op 9, 10 en 11 mei.

  Stand van zaken 10 maart 2017

  De planning van de werken in Zonnegem voor de komende weken:
  - Verdere aanleg voetpaden in natuursteen in de Gentsestraat, Zonnegemdorp en Steenbergstraat.
  - Woensdag 15 maart: aanleg uitgewassen beton in de Steenbergstraat vanaf de Heetstraat tem Steenbergstraat 8. Doorgaand verkeer is terug mogelijk vanaf 7 april.
  - Donderdag 16 maart: aanleg uitgewassen beton in de Steenbergstraat vanaf Steenbergstraat 8 t.e.m. kruispunt Halleweg-Gentsestraat. Het kruispunt Steenbergstraat-Halleweg- Gentsestraat wordt dan aangelegd. Doorgaand verkeer is terug mogelijk vanaf 7 april.
  - Dinsdag 4 en woensdag 5 april: aanleg uitgewassen beton in de Gentsestraat vanaf kruispunt Gentsestraat-Steenbergstraat t.e.m. Gentsestraat 38. Doorgaand verkeer is terug mogelijk vanaf 28 april.
  - Dinsdag 18 april tot vrijdag 12 mei: aanleg koker ter hoogte van Gentsestraat 71.

  Het mag duidelijk zijn dat de betonwerken een serieuze impact gaan hebben. Zonnegemdorp zal enkele weken niet meer doorgankelijk zijn. Het is de laatste fase van het project. We vragen iedereen begrip voor deze laatste zware loodjes.
  De opgegeven data zijn onder voorbehoud van goede weersomstandigheden.

  Door bovenstaande werken is er geen verkeer mogelijk in die straten. Er zijn twee omleidingswegen:
  - omleiding via Oordegemstraat, Strijmeers, Kattenbos, Keerstraat, Industrieweg, N46, Gentsestraat.
  - omleiding gaan via Vlierstraat, Klein Zottegem, Dries, Krabbenijk, Diepestraat, N46, Gentsestraat.
  Wie naar de Steenbergstraat moet, zal op de eerste omleidingsweg de Egemstraat en Katstraat moeten volgen en op de tweede omleidingsweg de Sint-Annastraat, Bambrugge dorp en Katstraat.

  Stand van zaken 23 februari 2017
  Planning
  - Plaatsen schraal betonfundering fietspad in de Gentsestraat tussen Morelgem en Burst.
  - Aanleg fietspad in rode betonverharding aan weerszijden in de Gentsestraat tussen Morelgem en Burst.
  - Aanleg voetpaden in betonstraatstenen in de Gentsestraat tussen Morelgem en Burst.
  - Aanleg voetpaden in natuursteen in de Steenbergstraat tussen Heetstraat en Zonnegemdorp.
  - Aanleg/herprofileren grachten Heibosstraat.
  - Aanbrengen taluds Nieuwgrachtstraat.


  Stand van zaken 14 februari 2017
  Planning:

  - Plaatsen van kolken en realisatie straatkolkaansluitingen.
  - Plaatsen boordstenen.
  - Plaatsen van fundering wegenis.
  - Onder voorbehoud van onvoorziene en weersomstandigheden wordt op vrijdag 17 februari de onderlaag van het asfalt gegoten.
  - Aanleggen lijnvormige elementen in het centrum.
  - Vanaf  maandag 13 maart: aanleggen cementbetonverharding (1 week werk). Uithardingsduur: bij het storten van de cementbetonverharding zullen kubussen genomen worden teneinde het tijdstip voor het openstellen van de wegenis voor het verkeer te bepalen (druksterkte kubussen).

  Stand van zaken 24 januari 2017

  Planning:
  Eerste twee weken van februari: verdere aanleg riolering Gentsestraat en realisatie huisaansluitingen.
  Nadien plaatsen lijnvormige elementen met aansluitend plaatsen straatkolken en straatkolkaansluitingen, plaatsen fundering wegenis en onderlaag asfaltverharding.
  Half februari: aanleg lijnvormige elementen in centrum


  Stand van zaken 2 januari 2017
  Vanaf 16 januari: aanleg collectoren laatste fase
  - De onderbreking van Morelgem naar de Gentsestraat zal starten vanaf 16 januari t.e.m. 20 januari. In deze periode zal de aannemer de aansluiting met de beek maken. Tevens wordt de collector van Morelgem ook opgevangen.
  - De bewoners van Morelgem kunnen dan via de onderlaag (op het project Morelgem) naar de vlierstraat rijden (dit gedurende 1 week).
  - Vanaf maandag 23 januari zal het verkeer van Morelgem richting Steenbergstraat of kerk moeten rijden omdat de collector dan geplaatst wordt richting Burst. Deze werken, incl. de huisaansluitingen, zullen ongeveer een maand duren. Tijdelijk (tot en met aanleg wegenis) kunnen de bewoners van Morelgem dan terug richting kerk Burst rijden (op de minder-hindersteenslag)

  Stand van zaken op 29 december 2016:

  - Onderlaag asfalt aangelegd in Tomt en Gentsestraat
  - Plaatsen lijnvormige elementen in Tomt en Gentsestraat
  - Aanleg van voetpaden en parkeervakken Tomt en Gentsestraat.
  Na het bouwverlof wordt verder gewerkt aan de aanleg van de voetpaden, parkeervakken en plantvakken langs Tomt en Gentsestraat.


  Planning:
  Vanaf 16 januari zal er gestart worden met de aanleg van de collectoren in de laatste fase, vanaf de koker in de Gentsestraat naar de kerk van Burst toe, evenals het vernieuwen van de overwelving Smoorbeek:
  - De onderbreking van Morelgem naar de Gentsestraat zal ingaan vanaf 16 januari tem 20 januari 2017. In deze periode kan de aansluiting met de beek gemaakt worden. Tevens wordt de collector van Morelgem ook opgevangen.
  De bewoners van Morelgem kunnen dan via de onderlaag (op het project Morelgem) naar de Vlierstraat rijden (dit gedurende 1 week).
  - Vanaf 23 januari zal het verkeer van Morelgem richting Steenbergstraat of kerk dienen te rijden, dan zal de collector geplaatst worden richting Burst.
  De aanleg van deze collector + huisaansluitingen zal ongeveer 1 maand duren. Tijdelijk (tot en met aanleg wegenis) kunnen de bewoners van Morelgem dan terug richting kerk Burst rijden op de minder-hindersteenslag.


  Stand van zaken 31 oktober 2016
  Planning

  - Fundering greppels met betonmachine 7 tot en met 9 november
  - Greppels + boordstenen met betonmachine 10 tot en met 15 november
  - Straatkolken incl aansluiten op hoofdcollector: 7 tot en met 22 november
  - Drainage onder rijweg: 16 tot en met  22 november
  - Funderingswerken rijweg: 23 tot en met 29 november
  - Asfaltverharding: 30 november tot en met 1 december
  - Voetpaden/parkeerstroken/bermen: vanaf 2 december
  De aannemers vraagt aan de bewoners van Tomt, Gentsestraat en Zavelstraat om vanaf 7 november, 7 uur, hun wagens van hun oprit te verplaatsen naar de nabijgelegen straten. Er is parkeergelegenheid in de Oordegemstraat, Steenbergstraat en in het gedeelte van de Gentsestraat waar er reeds asfalt ligt.


  Stand van zaken 4 oktober 2016

  Werken in uitvoering:
  - Aanleg riolering Tomt + realisatie huisaansluitingen
  - Gieten van schraal beton fundering lijnvormige elementen Gentsestraat
  - Realisatie voetpaden Steenbergstraat
  Planning 14 dagen:
  Einde rioleringswerken Tomt
  Start aanleg riolering Zavelstraat – duur 2 weken
  Start aanleg lijnvormige elementen Heetstraat tot Gentsestraat zuid (koker)
  Tegen eind oktober: realisatie van alle huisaansluitingen – aansluitend zullen afkoppelingen op privaat domein gebeuren
  Start aanleg natuursteenverharding Halleweg
  7 oktober: onderlaag asfalt Heetstraat / Gentsestraat
  10 oktober: toplaag fase 1

  Stand van zaken 6 september 2016

  Aanleg riolering Gentsestraat (voorbij Gentsestraat 16):
  - Opbraak wegenis Gentsestraat tot Zavelstraat
  - Realisatie huisaansluitingen Gentsestraat
  - Uitgraven voetpaden Steenbergstraat
  - Uitzetten hoogtes Halleweg
  Planning 14 dagen:
  - 12 september: riolering Gentsestraat tot Zavelstraat
  - Aansluitend 1 rioleringsploeg in Tomt, 1 rioleringsploeg in Zavelstraat – eind september klaar met aanleg riolering
  - Realisatie huisaansluitingen Gentsestraat /Steenbergstraat / Zonnegemdorp
  - 12 september: start aanleg natuursteen in Halleweg
  - Vanaf 5 september: Heetstraat start aanleg mager betonfundering
  - Vanaf 5 september: start aanleg voetpaden Steenbergstraat (+/-200m² per dag)

  Stand van zaken 29 augustus 2016
  Momenteel zijn de collectorwerken in de Gentsestraat richting Tomt aan de gang, tegen 1 september zal de gemeentelijke kleuterschool voor fietsers en voetgangers VEILIG bereikbaar zijn (dit houdt in dat voetpad kan gebruikt worden en dat diepe putten zullen afgebakend zijn). Aalle woningen vanaf de Halleweg tot net voorbij de kleuterschool zullen tegen dan ook aangekoppeld zijn aan de nieuwe riolering. De collectorwerken in Zonnegemdorp zijn nog steeds aan de gang, idem de afkoppelingen in de Steenbergstraat tussen de Halleweg en de Heetstraat. De voetpaden in de Hazenakkerstraat en Steenbergstraat worden deze en komende weken verder aangelegd.

  Planning 29 juli 2016
  Vanaf 2 augustus starten de werkzaamheden in de Gentsestraat/ Tomt/ Zavelstraat en overig gedeelte van de Steenbergstraat. Onderstaande planning zal gehanteerd worden:

  - Collector Gentsestraat vanaf Halleweg tem Heetstraat: vanaf 2 augustus tem midden augustus
  - Collector Gentsestraat vanaf Halleweg tem zijstraat Morelgem: vanaf 2 augustus tem midden augustus
  - Collector rond de kerktoren: midden augustus
  - Collector Gentsestraat Noord vanaf Steenbergstraat tem Zavelstraat: eind augustus tem midden september
  - Collector Tomt vanaf Zavelstraat tem Tomt: eind augustus tem midden september
  - Collector Zavelstraat: vanaf middden september tem eind september

  De aanleg van de asfaltverharding tussen in de Gentsestraat/ Steenbergstraat vanaf de Heetstraat tem de zijstraat van Morelgem is voorzien rond midden oktober 2016
  De asfaltverharding in de Gentsestraat vanaf Steenbergstraat tem Tomt/Zavelstraat is voorzien rond eind december 2016.

  Tijdens de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Er wordt een omleidingsweg voorzien.


  Planning week van 20 juni 2016
  Aanleg collector Halleweg
  Huisaansluitingen Heetstraat
  Funderingen rijweg Hazenakkerstr/Steenbergstr/Nieuwgrachtstr/Gebuurtestr/Diepenborgstr/Heibosstraat
  Start onderlaag asfalt

  Stand van zaken 9 juni 2016

  Planning voor deze week (week 23):
  - Aanleg lijnvormige elementen Hazenakkerstraat/Gebuurtestraatje/Heibosstraat en Diepenborgstraat
  - Drainage Hazenakkerstraat/Gebuurtestraatje/Heibosstraat en Diepenborgstraat=> na aanleg drainage wordt er terug een oprit voor de aangeladen voorzien !!
  - Aansluiten straatkolken Hazenakkerstraat/Gebuurtestraatje/Heibosstraat en Diepenborgstraat
  - Rijplatenbaan tussen Gentsestraat en Halleweg!
  - Aanleg collector Heetstraat vanaf aanstaande donderdag!!

  Planning volgende week (week 24):
  - Drainage Hazenakkerstraat/Gebuurtestraatje/Heibosstraat en Diepenborgstraat=> na aanleg drainage wordt er terug een oprit voor de aangeladen voorzien!!
  - Collector Heetstraat

  Planning week 25:
  - Riolering Halleweg
  - Huisaansluitingen Heetstraat
  - Fundering rijweg met cementgebonden steenslag Hazenakkerstraat/Gebuurtestraatje/Heibosstraat en Diepenborgstraat

  Asfalt Hazenakkerstraat/Gebuurtestraatje/Heibosstraat/Steenbergstraat en Diepenborgstraat is voorzien op 24, 27 en 28 juni.  Stand van zaken 2 juni 2016
  Werken in uitvoering:
  - Plaatsen van fundering lijnvormige elementen in Gebuurtestraatje/Hazenakkerstraat thv bufferbekken
  - Plaatsen minder hinder steenslag in Heibosstraat
  - Plaatsen van straatkolken / -aansluitingen in Steenbergstraat
  - Aftrekken van modder op fundering wegenis Steenbergstraat
  - Fundering lijnvormige elementen: 1 juni: Nieuwgrachtstraat en Diepenborgstraat vanaf Heibosstraat t.e.m. einde werken
  - Gieten lijnvormige elementen: 1 en 2 juni: greppelboordsteen in Hazenakkerstraat/Steenbergstraat te starten vanaf Katstraat richting Heetstraat

  Planning van nog uit te voeren werken (korte termijn):
  - Gieten van lijnvormige elementen
  - 3 tot 6 juni: greppelboordsteen: terugkeren voor andere zijde Hazenakkerstraat/Steenbergstraat + Gebuurtestraatje
  - Van 8 tot 10 juni: gieten van greppels (Katstraat, Nieuwgrachtstraat, Heibosstraat, Diepenborgstraat)
  - Vanaf maandag 6 juni worden drainageleidingen geplaatst in Steenbergstraat startend van kant Heetstraat. Na aanleg van drainageleidingen worden opritten tijdelijk weer even toegankelijk (vermoedelijk tegen eind volgende week –
  behoudens weerverlet).
  - vanaf 15 juni: aanleg fundering wegenis duur +-6 dagen voor volledige projectgebied.


  Stand van zaken 25 mei 2016
  De aannemer is momenteel bezig met het aanleggen van de riolering in de Heetstraat. Deze werken zullen ongeveer nog 10 werkdagen duren. Nadien worden de huisaansluitingen uitgevoerd. In de Halleweg wordt de bouwput van het pompstation voorzien.
  In alle opgebroken straten worden nivelleringswerken uitgevoerd. In de week van 30 mei 2016 is het voorzien om de fundering te plaatsen (met uitzondering van de Heetstraat). Van 3 tot en met 17 juni worden de straatkolken en de drainage geplaatst in alle opgebroken straten met uitzondering van de Heetstraat. Deze werken zullen hinder met zich meebrengen voor de bewoners van de betrokken straten. Zij worden hierover per brief van de aannemer geïnformeerd.
  In het veld tussen Halleweg en Gentsestraat wordt eveneens riolering aangelegd.
  Stand van zaken 2 mei 2016
  Planning van nog uit te voeren werken:
  - eind april: riolering tot Steenbergstraat
  - half april: start Nieuwgrachtstraat
  - 27 mei tot 7 juni: lijnvormig element tot Hazenakker
  - 22 juni  tot 24 juni: asfalt tot Hazenakker
  - Halleweg blijft voorzien begin juni

  Stand van zaken 15 april 2016

  Planning van nog uit te voeren werken:
  - eind april: riolering tot Steenbergstraat
  - half april: start Nieuwgrachtstraat
  - 27 mei tot 7 juni: lijnvormig element tot Hazenakker
  - 22 juni tot 24 juni: asfalt tot Hazenakker
  - Halleweg blijft voorzien begin juni
  Een planning is steeds afhankelijk van weers- en andere onvoorziene omstandigheden.

  Verdere informatie over deze werken via de website van Aquafin (update 31 maart 2016)

  Stand van zaken 18 maart 2016
  Vanaf 21 maart 2016 zal de werkzone liggen in de Steenbergstraat en de Heibosstraat. Tegen eind april zouden de werken in die mate moeten gevorderd zijn dat daar minderhindersteenslag kan gelegd worden. In de Hazenakkerstraat en het Gebuurtestraatje is reeds minderhindersteenslag voorzien. Hulpdiensten kunnen dus ten alle tijde gebruikmaken van deze verharde steenslag om via de Katstraat tot bij de woningen van het Gebuurtestraatje/ Hazenakkerstraat en Nieuwgrachtstraat te geraken.
  De Gentsestraat/Tomt/ Steenbergstraat/achterkant Heetstraat/achterkant Heibosstraat zijn bereikbaar via Zonnegem centrum- Bernard Kempstraat. Lees meer over deze werken.

  Stand van zaken 11 maart 2016
  Deel Hazenakkerstraat –Steenbergstraat (tot Heetstraat)(fase 2)
  Op het kruispunt Steenbergstraat met de Heibosstraat is een persput geïnstalleerd. Een deel van de riolering in de Steenbergstraat en Hazeneakkerstraat (tussen Heibosstraat en Nieuwgrachtstraat) gebeurt via persing. Op deze manier zal de hinder als gevolg van de rioleringswerken beperkt worden. Deze persing duurt tot eind maart. De wegenis zal worden afgerond eind juni.

  Deel Gebuurtestraatje (fase 3)
  De rioleringswerken van het Gebuurtestraatje gebeuren in maart. De wegeniswerken van de ze straten zullen afgerond worden eind juni.

  Deel Nieuwgracxhtstraat (fase 4)
  In de huidige planning zullen de rioleringswerken van de Nieuwgrachtstraat gebeuren in april. De wegeniswerken van de ze straten zullen afgerond worden eind juni.

  Opgelet: de planning van de werken is informatief en afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

  Stand van zaken 19 februari 2016

  Ter hoogte van Hazenakkerstraat 22 is de aannemer bezig met uitvoeren van rioleringswerken.
  De staat van de onverharde omleidingswegen wordt onderzocht en de aannemer zal kijken wat hij kan doen om de putten in deze wegen te herstellen, zodat degelijke omleidingswegen kunnen voorzien worden.
  De aannemer werd erop gewezen dat de omwonenden ten alle tijden moeten worden verwittigd over de hinder bij de werken en dat de toegankelijkheid tot de woningen moet gegarandeerd blijven.

  Stand van zaken 21 januari 2016
  De aannemer is momenteel bezig in de zone rond de persput in de Hazenakkerstraat. Ter hoogte van het weiland Smoorbeek wordt het terrein grondverbetering ingericht.
  Eind van de week van 25 januari, zou gestart worden met het aanleggen van de riolering.

  Huisvuilophaling

  Voor de huisvuilophaling tijdens de werken, zijn er twee inzamelpunten voorzien: aan de Steenbergstraat ter hoogte van huisnummer 52 en in de Katstraat aan de grens met de Hazenakkerstraat.
  De komende twee weken (tot eind januari) liggen de rioleringswerken stil en kan de huisvuilophaling gewoon plaatsvinden.

  Stand van zaken 29 september 2015
  De opbouw van de inspectieputten is afgewerkt en de betonverharding in de Hazenakkerstraat werd geklopt.
  De aannemer zorgt op korte termijn voor de afwerking van de inrichting van het terrein bufferbekken als terrein grondverbetering.
  Met uitzondering van de afwerking van het terrein tussen de Windmolenstraat en de Hazenakkerstraat, indien de weersomstandigheden dit toelaten, zal de aannemer het vervolg van de werken pas aanvatten in november.

  Stand van zaken 17 september 2015
  De riolering is aangelegd van het veld tot aan de Hazenakkerstraat. Op maandag 21 september start de aannemer met de opbraak van de wegenis in de Hazenakkerstraat. Aansluitend wordt de bemaling geplaatst. Op maandag 28 september start de aannemer met de aanleg van de riolering in de Hazenakkerstraat.

  Stand van zaken 14 september 2015

  In de Windmolenstraat is de riolering aangelegd en het asfalt hersteld.
  De aannemer voert de verdere aanleg van de riolering in de zone Windmolenstraat - Hazenakkerstraat uit.

  Stand van zaken 7 september 2015
  In de Windmolenstraat is de riolering aangelegd. Op korte termijn zal het asfalt daar hersteld worden en wordt gestart met de aanleg van de riolering in de zone Windmolenstraat - Hazenakkerstraat.

  Stand van zaken 25 augustus 2015
  De werken zijn gestart op 17 augustus 2015. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 250 werkdagen. Deze termijn is afhankelijk van weers- en andere onvoorziene omstandigheden.
  Vanaf 26 augustus start de aannemer met de aanleg van de riolering in de Windmolenstraat.  Algemene informatie over de werken


  De riolerings- en wegeniswerken in Zonnegem is een zeer groot project waarbij alle straten in Zonnegem en Tomt een nieuwe gescheiden riolering krijgen en waarvan de werken twee jaar zullen duren en gefaseerd worden uitgevoerd (presentatie Aquafin).

  Alle ingezamelde afvalwater zal naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Bambrugge worden vervoerd, ter hoogte van de Smoorbeek in de Gentsestraat wordt eveneens de collectorleiding die het afvalwater van Morelgem verzamelt mee opgepikt. De wegenis wordt volledig vernieuwd (presentatie studiebureau Grontmij). De bestaande verharding wordt vervangen, een aantal straten krijgt een nieuwe asfaltverharding. De dorpskern van Zonnegem tot de Halleweg en inclusief de Halleweg zal in uitgewassen beton worden aangelegd om de kern te accentueren. In Tomt, grote delen van de Gentsestraat de Steenbergstraat en de Hazenakkerstraat worden fietssuggestiestroken voorzien. Bestaande voetpaden worden heraangelegd, langs de Gentsestraat worden parkeerplaatsen voorzien en de wegenis wordt uitgerust met groenperken en bomen. De wegenis- en rioleringsplannen kan u inkijken bij de technische dienst, gemeentehuis.

  Voorafgaandelijk aan de riolering- en wegeniswerken zullen de nutsmaatschappijen aanpassingen aan de nutsleidingen uitvoeren (presentatie Farys).
  Er zal veel aandacht gaan naar de bereikbaarheid van de woningen tijdens de werken en aan maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

  Infoavond 17 juni 2015 over collectorwerken Zonnegem - Bambrugge

  Op woensdag 17 juni hielden Grontmij, Farys en Aquafin een infoavond over de werken die binnenkort worden uitgevoerd in het kader van collector Zonnegem - Bambrugge. De presentaties kan u hier raadplegen:
  Presentatie Aquafin
  Presentatie Farys
  Presentatie Grontmij - wegenis  Voorstellen wegenis project Zonnegem
  Presentatie Aquafin infovergadering 5 mei
  Presentatie Farys infovergadering 5 mei
  Afkoppelingsfolder
  Aanvraagformulier financiële tussenkomst - scheiding hemel- en afvalwater

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF