Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Bouwen & Wonen:
 • Inleiding
 • Contact
 • Adreswijziging
 • Duurzaam bouwen
 • Huisvesting
 • Nutsmaatschappijen
 • Openbare onderzoeken
 • Premies
 • retributie
 • Ruimtelijke ordening
 •     › Bijzonder plan van aanleg...
      › Ruimtelijk structuurplan
        • Ruimtelijk structuurplan
        • Kaarten informatief gedee...
        • Kaarten richtinggevend ge...
      › RUP
        • Inleiding
        • Wat en waarom RUP?
        • RUP Dorpskern
        • RUP Omleidingsweg
        • RUP Zonevreemde bedrijven...
        • RUP Polbroek
        • PRUP golf Vlierzele
        • Openbaar onderzoek
      › Vergunningenbeleid
      › GECORO
      › Brochures
      › Marktplein
      › Onroerend erfgoed
 • Vergunningen
 • Woonwijzer
 •     PRUP golf Vlierzele (Update: 2017-06-12)
  Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Golfterrein Vlierzele' in Sint-Lievens-Houtem

  De provincie plant samen met de gemeente Sint-Lievens-Houtem een golfterrein op de stortplaatsen van ILvA en De Letter in Vlierzele. Intussen is het plan-milieueffectenrapport afgewerkt en goedgekeurd en is het ruimtelijk uitvoeringsplan in opmaak. Op 26 april 2017 stelde de provincieraad het plan voorlopig vast.

  Het openbaar onderzoek van het PRUP ‘Golfterrein Vlierzele' Sint-Lievens-Houtem loopt van dinsdag 6 juni tot en met vrijdag 4 augustus 2017.

  Het ontwerp ligt ter inzage in:
  • het Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • het gemeentehuis van Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem

  Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, of door afgifte tegen ontvangstbewijs in:
  • het Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • het gemeentehuis van Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem
  De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.


  Meer informatie en alle relevante documenten kan u terugvinden op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF