Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Leefmilieu:
 • Inleiding
 • Afval
 • Bodem
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaam bouwen en won...
 •     › Inleiding
      › Veilig verwarmen
      › (ver)bouwadvies
      › Energieprestatiecertifica...
      › Energiebesparing
      › Korting op waterfactuur
      › Nuttige links
      › Energiewinstcalculators
      › Gezond wonen met milieuve...
      › Herkomstvergelijker elekt...
 • Klimaatgezond
 • Kringlooptuinieren
 • Landbouw
 • Milieubeleidsplan
 • Milieuhinder & -klacht...
 • Minaraad
 • Natuur
 • NEC De Pastorie
 • Onderhoud openbaar dom...
 • Openbare onderzoeken
 • Paddenoverzetactie
 • RLVA
 • Ruilverkaveling
 • Subsidies
 • Trage wegen
 • Valentijnsbomen in Cot...
 • Vergunningen
 • Water
 • Websites i.v.m. leefmi...
 • Windenergie
 •     Herkomstvergelijker elektriciteit (Update: 2017-07-25)
  U kiest zelf uw elektriciteitsleverancier. U kan kiezen voor het goedkoopste contract, een leverancier met een goede dienstverlening, een leverancier die groene of grijze stroom levert. ‘Groene’ stroom is elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, windenergie, aardwarmte of biomassa. ‘Grijze’ stroom wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen zoals aardolie of steenkool of uit kernenergie.

  Niet alle elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen produceren zelf (voldoende) groene elektriciteit. Ze kunnen daarom groene energie aankopen. Dat gebeurt in de vorm van 'garanties van oorsprong'. Voor elke megawattuur groene elektriciteit die een leverancier verkoopt, moet hij een garantie van oorsprong kunnen voorleggen aan de VREG. Die garantie van oorsprong is het bewijs dat ergens binnen Europa een bepaalde hoeveelheid energie op een duurzame manier werd opgewekt. Op jaarbasis wordt gecontroleerd of de leveranciers aan deze verplichting voldoen en de bevindingen worden gepubliceerd in het Brandstofmixrapport.

  Als u belang hecht aan de herkomst van uw stroom is de Herkomstvergelijker een goed hulpmiddel. Het bundelt namelijk de gegevens uit het Brandstofmixrapport. Via deze gratis dienst op www.vreg.be kan u de herkomst van de elektriciteit van de elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen vergelijken. Zo kan u naast de volledige brandstofmix van een leverancier, ook het land/de regio van oorsprong en de energiebron van de geleverde stroom bekijken. De Herkomstvergelijker is geactualiseerd en bevat nu de gegevens over 2016.

  Infografiek (beweeg met uw muis over de gekleurde vlakken voor meer details)
  Doe de herkomstvergelijker
  Meer informatie in het brandstofmixrapport 2016
   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF