Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Containerpark
      › Dossierbelasting hinderli...
      › DVD Livinusfeesten
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Grafsteen op het urnenvel...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Ouderbijdragen gemeentesc...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclame infoblad Houtem J...
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Versteldienst
      › Vervoer van dronken perso...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Algemene gemeentelijke heffing gezin en bedrijf (Update: 2016-12-28)

  Alle gezinnen en bedrijven die op 1 januari van het aanslagjaar woonden of gevestigd waren op het grondgebied van de gemeente, zijn onderworpen aan de algemene gemeentelijke heffing.

  Voor gezinnen bedraagt het basistarief 40 euro, voor bedrijven 125 euro. Dit basisbedrag kan variëren afhankelijk van uw specifieke situatie. Voor meer info, kunt u het belastingreglement nalezen.

  Goedkeuren reglement voor aanslagjaar 2017: 22 december 2016
  publicatie reglement aanslagjaar 2017 op gemeentelijke website: 28 december 2016

  Goedkeuren reglement voor aanslagjaar 2016: 23 december 2015
  publicatie reglement aanslagjaar 2016 op gemeentelijke website: 28 december 2015

  Goedkeuren reglement voor aanslagjaar 2015: 18 december 2014
  publicatie reglement aanslagjaar 2015 op gemeentelijke website: 22 december 2014

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF