Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Containerpark
      › Dossierbelasting hinderli...
      › DVD Livinusfeesten
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Grafsteen op het urnenvel...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Ouderbijdragen gemeentesc...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclame infoblad Houtem J...
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Versteldienst
      › Vervoer van dronken perso...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Dossierbelasting hinderlijke inrichtingen (Update: 2015-02-26)

  Voor de aanslagjaren 2014 t.e.m. 31 december 2019 wordt een belasting gevestigd op de aanvragen met betrekking tot meldings- en vergunningsplichtige inrichtingen. Deze belasting bedraagt:

  - 25 euro voor de inrichtingen klasse 3, met uitzondering van opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen behorend bij de woonfunctie van een onroerend goed, dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt;
  - 100 euro voor de inrichtingen klasse 2;
  - 500 euro voor de inrichtingen klasse 1.

  De belasting is verschuldigd bij het openen van een dossier, door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag indient.
  De belasting moet worden betaald bij het indienen van de aanvraag of het melden van de inrichting. Een bewijs van betaling moet bij het dossier worden gevoegd. De belasting kan overgeschreven worden op het rekeningnummer IBAN BE34 0910 0971 5890 van het gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem - technische dienst, met vermelding "vlarem-dossiertaks naam exploitant".


  Voor dossiers die via een andere overheid worden ontvangen, moet de belasting worden betaald na ontvangst van het dossier. De aanvrager zal hiertoe schriftelijk aangemaand worden.

  Voor inlichtingen i.v.m. milieuvergunningen verwijzen we u door naar de dienst leefmilieu.  goedkeuren reglement afgifte adminsistratieve stukken: 19 december 2013
  publicatie reglement op de gemeentelijke website: 30 december 2013

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF