Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Burgerzaken:
 • Inleiding
 • Contact
 • Bevolking
 • Vrijstelling gordelpli...
 • Strafregister
 • Rijbewijzen
 • E-loket
 • Burgerlijke stand
 •     › Inleiding
      › Huwelijk
      › Samenwonen
      › Echtscheiding
      › Geboorte
      › Adoptie
      › Overlijden
        • Inleiding
        •  Laatste wilsbeschikking
        • Aangifte overlijden
        • Begraafplaatsen algemeen
        • Begraafplaatsen in uitdov...
        • Begraafplaatsen onderhoud...
        • Begraafplaatsen vergroeni...
        • Brochure overlijden
      › Naamsverandering
      › Uittreksels
      Begraafplaatsen vergroening (Update: 2017-10-11)
  De gemeenteraad keurde op 28 september 2017 het voorstel van het college om over te gaan tot een zachte vergroening van het oud kerkhof Zonnegem goed. Er wordt m.a.w. gekozen voor een ontruiming van graven door het wegnemen van grafornamenten maar zonder ontknekeling van de stoffelijke resten.
  Lees hier het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2017

  Wat met de grafconcessies en de niet-concessies?

  De vervallen concessies kunnen worden verlengd volgens volgende modaliteiten:
  o verlenging is mogelijk volgens de tarieven en termijnen van het gemeentelijk reglement op de grafconcessies;
  o de verlenging gebeurt vanaf de vervaldag van de oorspronkelijke concessie.

  De graven waarvoor geen concessie is aangegaan kunnen alsnog een concessie krijgen volgens volgende modaliteiten:
  o het aangaan van een grafconcessie volgens de tarieven en termijnen van het gemeentelijk reglement op de grafconcessies.
  o de grafconcessie gaat in vanaf de dag van de begraving van het eerste stoffelijk overschot in de betreffende grond waarvoor de concessie wordt aangegaan.

  De graven oud-strijders blijven het voorwerp uitmaken van een speciale regeling conform het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen, waardoor er voor hen geen toepassing wordt gemaakt concessie/niet-concessie. Elke nabestaande krijgt de mogelijkheid om mee in te stappen in de uitnodiging tot vergroening waarna het grafornament kan worden weggenomen en er gras wordt ingezaaid.

  Wat met de bestaande graftekens en ornamenten?
  De nabestaanden of belanghebbenden beschikken, wanneer zij impliciet of expliciet instappen in het vergroeningsverhaal en dus geen verlenging of nieuwe concessie aanvragen, over een periode van 1 jaar (van 1 november 2017 tot 1 november 2018) om de voorwerpen (foto’s, bloemstukken …) op het betrokken grafornament van de overledene, hetzij het volledige grafornament, weg te nemen. Het volledige grafornament kan maar worden weggenomen na toestemming door de gemeente en op eigen risico.
  Na 1 november 2018 worden de overgebleven graftekens en toebehoren eigendom van de gemeente en door haar ambtshalve verwijderd.
  Het ruimen van de grafornamenten ten laste van de gemeente gebeurt door een door de gemeente aangestelde en gespecialiseerde aannemer. Deze aannemer verwijdert de grafstukken en voert deze af naar een breekcentrale De put wordt afdoende afgedekt met volwaardige en voldoende grond conform milieu-hygiënische vereisten. Het inzaaien van het gras gebeurt door de gemeente of de aannemer.

  Gedenkteken voor wie kiest voor vergroening
  Er zal een gedenkteken worden voorzien voor de ontruimde graven, zodat de nabestaanden een plek hebben om hun overledenen te gedenken. Voor elke overledene waarvan het grafornament mag verwijderd worden en waarvoor een nabestaande de vraag stelt, zal een gratis gedenkplaatje gemaakt worden. Dit aandenken krijgt een plaats op het voorziene gedenkteken.

  Informatie en kennisgeving
  • Wie een concessie wil verlengen, laat dit uiterlijk voor 1 november 2018 weten aan de gemeente.
  • Wie geen concessie heeft maar graag heeft dat de grafzerk kan blijven liggen, is verplicht een concessie te nemen en doet een aanvraag hiervoor bij de gemeente uiterlijk voor 1 november 2018.
  • Wie ingaat op de uitnodiging tot vergroening en de grafzerk wil verwijderen op eigen last, doet dit uiterlijk voor 1 november 2018 en geeft aan de gemeente de datum door wanneer de zerk wordt opgehaald, zodat iemand van de gemeente daarbij kan aanwezig zijn (toezicht).
  • Wie ingaat op de uitnodiging tot vergroening en een naamplaatje van de overledene wenst om te voorzien op het gedenkteken, geeft dit door aan de gemeente uiterlijk voor 1 november 2018.
  Voor alle info of vragen: www.sint-lievens-houtem.be, gemeentelijke dienst begraafplaatsen T 053 60 72 21, burgerlijkestand@sint-lievens-houtem.be.

   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF