Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Jaarmarkt Werken Marktplein Houtem Onderneemt Sociale media Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Overlagingswerken

Aannemer Tavernier start maandag 24 oktober in opdracht van het gemeentebestuur, een aantal overlagingswerken in de Coomansgang, Veldstraat en bovenaan Balei. Er zijn wegomleggingen voorzien. De werken zullen vermoedelijk tot en met woensdag 26 oktober duren.
   
    Wegenwerken Morelgem - stand van zaken
In fase 5 van de werken (van huisnr. 37 tot 83, huisnr. 34 tot 44 en vak Vlierstraat) wordt de riolering verder aangelegd richting de Vlierstraat. De rijweg wordt stelselmatig verder opgebroken en na het aanleggen van de riolering wordt er minderhindersteenslag voorzien. Huisaansluitingsputjes worden verder geplaatst. Lees meer over deze werken.
   
    Dranken tijdens Houtem Jaarmarkt
Alle verstrekte dranken, met uitzondering van deze die binnen in een horecazaak worden verstrekt en onder voorbehoud van toezicht zoals bepaald door de gemeente, moeten aangeboden worden in plastieken of kartonnen recipiënten. De uitbaters van de drankgelegenheden binnen de marktzone krijgen de toestemming om, binnen de inrichting dranken te verkopen in een glazen recipiënt mits zij een bewakingsagent voorzien aan alle in- en uitgangen van de uitbating. De kosten hieraan verbonden, vallen volledig ten laste van de uitbater.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de bestaande horecazaken in de marktzone, die tijdens de jaarmarkt een tent, een overdekt en afgeschermd terras, een garage of een andere uitbreiding voorzien waarin zij dranken aanbieden. De maatregelen zijn van toepassing vanaf 11 november, 18 uur tot 12 november, 18 uur. Lees meer over de voorwaarden en het verplichte toezicht.
   
    Veilig naar Houtem Jaarmarkt
In het kader van de verhoogde waakzaamheid en ter bevordering van de veiligheid, vragen de organisatoren aan de bezoekers om geen rugzakken of grote tassen mee te brengen. Wie toch een (rug)zak bij zich heeft, kan onderworpen worden aan controle. Lees meer.
   
    Gemeenteraad 27 oktober 2016
De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats op donderdag 27 oktober om 20.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis. Raadpleeg de dagorde.

De openbare zitting is steeds vrij bij te wonen voor alle geïnteresseerden.
De verslagen van de voorbije zittingen kunnen ook geraadpleegd worden.
   
    Afwijking openingsuren
Het college staat een afwijking toe op de openingsuren voor de periode van 11 en 12 november 2016 voor alle handelszaken op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem. Deze handelszaken kunnen zowel tijdens de dag als de nacht hun zaak openlaten.
   
    Heffing waterverontreiniging
Elk Vlaams gezin betaalt mee om afvalwater te zuiveren. Dit heet de ‘heffing op de waterverontreiniging’. De meeste gezinnen betalen via een bijdrage op de waterfactuur van de watermaatschappij Farys. Als u een eigen grondwaterwinning heeft, krijgt u een aparte factuur (= heffingsbiljet) van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Er zijn drie redenen wanneer u recht heeft op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling:
1. U heeft recht op het sociaal tarief en betaalt slechts 20% van de heffing (vroeger was er 100% vrijstelling).
2. U komt in aanmerking voor de compensatieregeling (bv. gewaarborgd inkomen voor bejaarden én gehuurd appartement).
3. U zuivert uw afvalwater in een IBA.
   
    Tijdelijke horecazaak tijdens Houtem Jaarmarkt
Wie op 11 en/of 12 november een tijdelijke horecazaak wil uitbaten, voor het publiek toegankelijk, moet vooraf een toelating krijgen van de burgemeester: De gemeenteraad keurde in zitting van 29 september 2016 het reglement goed. Het meldingsformulier en de verklaring moeten ingediend worden tegen uiterlijk 28 oktober 2016.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF