Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Werken Marktplein Houtem Onderneemt Sociale media Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC Jaarmarkt
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Gemeenteraad 1 juli 2016
De volgende gemeenteraadszitting vond plaats op donderdag 25 augustus 2016. Raadpleeg de lijst met de besluiten.

De openbare zitting is steeds vrij bij te wonen voor alle geïnteresseerden.
De verslagen van de voorbije zittingen kunnen ook geraadpleegd worden.
   
    Vacature: duurzaamheids- en mobiliteitsambtenaar
Het gemeentebestuur is op zoek naar een halftijdse duurzaamheids- en mobiliteitsambtenaar op B-niveau. Kandidaturen moeten ingediend zijn tegen uiterlijk 31 augustus 2016 via personeelsdienst@sint-lievens-houtem.be of Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem. Lees meer over de vacature en de voorwaarden.
   
    Film in het bos: Ponyo (Ned. gesproken)
Zaterdag 3 september in de tuin van de gemeentelijke basisschool, Uilebroek 29, Vlierzele.
19.30 uur: deuren open I 20.30 uur: start film.
Tarief: 4 euro/volwassene, 2 euro/kind. Inwoners van Sint-Lievens-Houtem en leden van de Gezinsbond, aan halve prijs. Leden Bos+ gratis.
Inschrijven en info: www.bosplus.be.
   
    Nieuwe openingsuren politiepost vanaf 18 juli
Vanaf 18 juli 2016 werkt de plaatstelijk politiepost voornamelijk op afspraak. Lees hier meer.
   
    Afbraakwerken site Doelstraat
Solva heeft plannen met de site oude fabriek langsheen de Doelstraat. Deze plannen worden concreter en starten binnenkort met de fase afbraakwerken van de oude nog resterende fabrieksgebouwen langsheen de Doelstraat. De afbraakwerken zullen zich eerst concentreren op de binnenzijde van de oude gebouwen. Deze afbraakwerken starten vanaf 29 augustus 2016. Pas nadien zullen de afbraakwerken buiten starten. De eerste werken zullen weinig hinder meebrengen voor de omgeving. Van zodra de afbraakwerken zich richten op het buitengedeelte, zullen trottoir en parkeerstroken voor de veiligheid niet meer gebruikt kunnen worden.
   
    Stand van zaken collector Zonnegem
Vanaf 2 augustus starten de werkzaamheden in de Gentsestraat/ Tomt/ Zavelstraat en overig gedeelte van de Steenbergstraat. Tijdens deze werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Er is een omleiding voorzien. Lees meer over deze werken.
   
    Doe mee aan het grote buurtenonderzoek
De meeste mensen vinden de omgeving waarin ze wonen belangrijk. Nette en veilige straten, een stukje groen in de buurt, speelruimte voor kinderen en een goed contact met de buren dragen bij tot de leefkwaliteit van een buurt.
Met het Groot Buurtenonderzoek doet Infopunt Publieke Ruimte onderzoek naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Via een bevraging in alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen individuele burgers, buurtverenigingen, wijkcomités en bewonersgroepen hun mening geven over de buurt waarin ze wonen.

Het Groot Buurtenonderzoek peilt ook naar de werking en activiteiten van kleine, plaatselijke burgerinitiatieven en buurtverenigingen. Plannen ze vooral sociaal-culturele activiteiten zoals een straatbarbecue of een buurtquiz? Gaan ze aan de slag in de openbare ruimte met een lentepoets of speelstraat? Of brengen ze mensen bijeen met 'samentuinen' en beplantingsacties?

De resultaten van het onderzoek geven steden en gemeenten waardevolle informatie over de behoeften en bekommernissen op buurtniveau. Op die manier komen gemeentebesturen te weten wat de kansen, behoeften en knelpunten op buurtniveau zijn zodat zij hier rekening mee kunnen houden in het toekomstige beleid. Bovendien geven de resultaten van het onderzoek inzicht in de algemene tendensen op Vlaams niveau. In het najaar van 2016 maakt Infopunt Publieke Ruimte de resultaten van het Buurtenonderzoek bekend.

Het Groot Buurtenonderzoek kan in een tiental minuten online worden ingevuld.
   
    Spoorwerken Infrabel
Infrabel voert in augustus voorbereidingswerken uit voor de optimalisatie en renovatie van de grachten en de aanleg van de bufferbekkens langs de spoorlijn Brussel-Gent, tussen Oordegem (Stichelendries) en Vlierzele (Strijmeers). De werken vinden plaats tijdens de weeknachten van 1 augustus, 9-12 augustus en 23-26 augustus, telkens van 22 tot 6 uur. Deze werken kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen.
Info: cel Info Buurtbewoners Infrabel, T 0800 55 000 (elke dag van 7 tot 22 uur) of info.projecten@infrabel.be.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF