Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Tickets CC Acties ondernemers E-Loket Uit in SLH lokale gouden gids Jaarmarkt
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021
Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek. Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. Gedurende zes maanden kan elke burger, organisatie of bedrijf de plannen raadplegen en er opmerkingen of bezwaren bij formuleren via www.volvanwater.be.

Via de zoekmodule kunt u planonderdelen en acties selecteren die relevant zijn voor de gemeente.
Raadpleeg de rubriek geoloket om bijvoorbeeld na te gaan op welke manier het afvalwater van uw woning volgens deze plannen zal moeten gezuiverd worden.
     
    Afwezigheidstoezicht
Wie op vakantie gaat, kan bij de politie afwezigheidtoezicht aanvragen. Politiepatrouilles nemen de woning op in hun toezichtlijst en controleren tijdens een rondgang of alles in orde is rond de woning. Dit kan op elk ogenblik van de dag zijn. Indien er onregelmatigheden vastgesteld worden, verwittigt de politie een door de aanvrager aangeduide vertrouwenspersoon die eventueel maatregelen kan treffen in afwachting van de thuiskomst. Deze service van de politiezone is volledig gratis. U kan de aanvraag indienen via de website van de politiezone.
Let op! Dien de aanvraag minstens 1 week op voorhand in bij de politie.
     
    Speelpleinwerking
Kinderen vanaf 4 jaar tot einde zesde leerjaar kunnen alle weekdagen (met uitzondering van de feestdagen) tot en met 22 augustus 2014 terecht aan de gemeenteschool Zonnegem, Gentsestraat 40. De speelpleinwerking vindt plaats van 8.30 uur tot 17 uur. Er is vooropvang vanaf 7 uur en naopvang tot 18.30 uur. Kinderen uit Sint-Lievens-Houtem betalen 4 euro per dag, 3 euro per halve dag. Kinderen die niet in Sint-Lievens-Houtem wonen, betalen 7 euro per dag en 6 euro per halve dag. Voor de voor- en naopvang is er een meerkost van telkens 1 euro.
https://www.facebook.com/SpeelpleinDeRavotter
Contact: jeugddienst, Fabrieksstraat 19, tel. 053 60 72 58, jeugddienst@sint-lievens-houtem.be
     
    Fabrieksconcerten 2014
Reeds de 6de editie van de zomerse Fabrieksconcerten op de koer van de site 'De Fabriek', Fabrieksstraat 19.
Op vrijdag 25 juli: The fuel kings - www.facebook.com/thefuelkings
Op vrijdag 8 augustus: Dizzy Fingers - www.facebook.com/pages/dizzy-fingers
Op vrijdag 22 augustus: The amazing flowers - www.amazingflowers.be
Contact: www.fabrieksconcerten.be, info@fabrieksconcerten.be

De organisatie heeft een afwijking op de geluidsnormen aangevraagd en een vergunning hiervoor verkregen: op 11 en 25 juli 2014 en op 8 en 22 augustus 2014 tussen 20 uur en 24 uur.
     
    Houtem Opendeurt - op 26 april 2015
In het voorjaar van 2015 wil de Gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie een opendeurdag organiseren voor zelfstandige ondernemers in Sint-Lievens-Houtem. Het doel van deze dag is dat de deelnemende bedrijven, detailhandelszaken en dienstverleners hun naambekendheid bij het publiek vergroten. Daarnaast is het een netwerkmoment voor onze plaatselijke ondernemers. En tenslotte willen we het ondernemerschap via deze actie promoten. Iedere deelnemer kan volledig vrij zelf invullen hoe zijn/haar deelname eruit zal zien. De dag zal afgesloten worden met een ontmoetingsmoment voor ondernemers en klanten. Lees meer.

     
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF