Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Webshop Trage wegen Livinuscheque E-Loket Uit in SLH lokale gouden gids Jaarmarkt
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Beleef de 30.000ste Last Post
Volg live de 30.000ste Last Post op donderdag 9 juli 2015 om 19.30 uur aan de brandweerkazerne Zottegem, Meengracht 2, Zottegem.
Deuren open vanaf 18 uur.
Een ode aan de ode ... 100 jaar Groote Oorlog.
Affiche I Meer info.

   
    Werken Morelgem
Stand van zaken 2 juli 2015
Tot voor het bouwverlof dat start op 11 juli, voert de aannemer rioleringswerken uit in Morelgem ter hoogte van de woningen. De huisaansluitingen worden stelselmatig aangepakt. Vrijdag 10 juli (dag voor bouwverlof), moeten alle woningen bereikbaar zijn en moeten de huisafvoeren, gravitair kunnen lozen. Vanaf 10 augustus 2015, vatten de werken terug aan. Lees meer over deze werken.
   
    PoŽziepanelen kleuren de marktzomer
Op het marktplein verschenen deze week onaangekondigd zestien panelen die beeldend kunstenaar Patrick Meulenijzer in 2007 afwerkte in het kader van het project ‘Lezen in de Lente’ in het Livinusjaar 2007. Bedoeling is dat iedereen tijdens de grote vakantie op een rustig moment nog eens kan genieten van deze kunstwerken, resultaten van de samenwerking tussen poëten en kunstschilder Patrick Meulenijzer. Het gemeentebestuur wil deze werken in september openbaar verkopen ten voordele van een aantal goede doelen. Lees meer ...
   
    Gemeenteraad 2 juli 2015
De gemeenteraad is bijeengekomen op donderdag 2 juli 2015. Lees het overzicht van de besluiten.
De openbare zitting is steeds vrij bij te wonen voor alle geïnteresseerden.
De verslagen van de voorbije zittingen kunnen ook geraadpleegd worden.
   
    Reinigen rioolkolken
Vanaf 2 juli worden de rioolkolken weer gereinigd. Rioolkolken bevinden zich in de goot van de weg. Langs deze kolken stroomt het regenwater het riool in. Naast water komen ook vaak andere zaken, zoals zand, bladeren, etc. in de kolken terecht.
Om een goede doorstroming naar de ontvangende riool te garanderen, worden deze kolken 2 keer per jaar schoongemaakt. Dump geen verf, olie, frituurvetten, chemische producten of andere zaken in de rioolkolken, maar breng ze naar het recyclagepark. Zo helpt u de gemeente en Farys het rioleringsnet gezond te houden.
   
    Wervingsreserve medewerker Kreazolder
Het gemeentebestuur is op zoek naar een medewerker Kreazolder, niveau C, halftijds, contractant, voor de aanleg van een wervingsreserve. Kandidaturen worden verwacht tegen uiterlijk 14 juli 2015. Lees meer over de voorwaarden, de functie-inhoud en de vacature in de infobundel.
   
    Werken met omleidingen
Er zijn deze week een aantal werken aan de gang met enige verkeershinder: verkeersplateau in de Oordegemstraat, aan de brug in Oude Heerweg ...
Lees meer ...
   
    Collectorwerken Zonnegem - Bambrugge
Deze zomer starten de riolerings- en wegeniswerken in Zonnegem, Sint-Lievens-Houtem. Het is een zeer groot project waarbij alle straten in Zonnegem en Tomt een nieuwe gescheiden riolering krijgen en waarvan de werken twee jaar zullen duren en gefaseerd worden uitgevoerd (presentatie Aquafin).
Via de website en de digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over de stand van zaken van deze werken.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF