Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Jaarmarkt Werken Marktplein Houtem Onderneemt Sociale media Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Wegenwerken Morelgem - stand van zaken
Voor zover de weersomstandigheden het toelaten, zal de onderlaag van het asfalt gegoten worden op dinsdag 6 december. Lees meer over deze werken.
   
    Toni Coppers in de bib
Donderdag 8 december
Toni Coppers is de schrijver van de boeken rond Liese Meerhout, die verfilmd werden voor VTM, met Hilde De Baerdemaeker en Luc Wyns in de hoofdrollen. De auteur mag gerust één van onze grootste hedendaagse thrillerauteurs worden genoemd. De televisiereeks Coppers is een combinatie van vrije verfilmingen van de misdaadromans met Liese Meerhout in de hoofdrol én van nieuwe verhalen in de lijn van het werk van de auteur en met plots van zijn hand. Tickets: 5 euro, vooraf te reserveren in de bib. Lees meer.
   
    Gemeenteraad 24 november 2016
De gemeenteraad vond plaats op donderdag 24 november. Lees de genomen besluiten.

De openbare zitting is steeds vrij bij te wonen voor alle geïnteresseerden.
De verslagen van de voorbije zittingen kunnen ook geraadpleegd worden.
   
    Start werken aanleg nieuw marktplein
In het kader van de heraanleg van het marktplein en omgeving, start de aannemer Aclagro op dinsdag 15 november met een aantal voorbereidende werken met minimale hinder.

Gedurende ongeveer 4 weken (tot half december) zal Aclagro sonderingen uitvoeren. Deze starten op 15 november in de Edg. Tinelstraat en gaan zo verder langs de zuidkant van het marktplein (kant school) tot aan de gewestweg in Polbroek. Aansluitend volgen de sonderingen in de gewestweg om dan via de noordzijde van het marktplein, richting kerk en gemeentehuis te gaan.

Concreet zal de aannemer putten maken in het voetpad en het wegdek om na te kijken of er eventueel nutsleidingen binnen de zone van de geplande riolering liggen. In totaal zullen er minimum 37 putten gegraven worden. Elke donderdagnamiddag zullen de putten in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de nutsleidingen en de gemeente geïnspecteerd worden. Tegen vrijdagnamiddag zullen alle sonderingsputten opnieuw gevuld zijn. Op die locaties waar de sonderingen in het voetpad eventueel de toegang tot handelaars en school zouden bemoeilijken, voorziet de aannemer platen om een vlotte toegang te verzekeren.
   
    Knotboom zoekt knotter
Surf naar RLVA (Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen) om uw knotbomen te laten knotten of om zelf als knotter aan de slag te gaan.
   
    Binnen roken? Slecht idee
Veel rokers denken dat binnen roken onder de dampkap of bij het open raam geen schadelijke stoffen in het huis brengt. Ook in een aparte kamer met de deur dicht is niet goed, zelfs niet met het raam open. Het is altijd erg gevaarlijk, zeker voor kinderen, die zijn extra kwetsbaar. Op nooitbinnenroken.be ziet u hoe de giftige rookdeeltjes zich over het hele huis verspreiden, lang in de lucht blijven hangen en zich dan overal op vastzetten. Zonder dat u er iets van merkt. U ontdekt hoe de kinderen ze binnenkrijgen en wat de gevolgen zijn. U leert hoe u uw huis rookvrij houdt en waarom u beter nooit in de auto rookt. Met een korte quiz kan u uw eigen kennis testen nooitbinnenroken.be.
   
    Heffing waterverontreiniging
Elk Vlaams gezin betaalt mee om afvalwater te zuiveren. Dit heet de ‘heffing op de waterverontreiniging’. De meeste gezinnen betalen via een bijdrage op de waterfactuur van de watermaatschappij Farys. Als u een eigen grondwaterwinning heeft, krijgt u een aparte factuur (= heffingsbiljet) van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Er zijn drie redenen wanneer u recht heeft op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling:
1. U heeft recht op het sociaal tarief en betaalt slechts 20% van de heffing (vroeger was er 100% vrijstelling).
2. U komt in aanmerking voor de compensatieregeling (bv. gewaarborgd inkomen voor bejaarden én gehuurd appartement).
3. U zuivert uw afvalwater in een IBA.
   
    Stand van zaken collector Zonnegem
De aannemer is gestart met de aanleg van de riolering in de Zavelstraat. Deze werken duren 2 weken. Van de Heetstraat tot de Gentsestraat zuid (koker) is gestart met de aanleg van lijnvormige elementen.
Tegen eind oktober: realisatie van alle huisaansluitingen – aansluitend zullen afkoppelingen op privaat domein gebeuren.
7 oktober: onderlaag asfalt Heetstraat / Gentsestraat.
10 oktober: toplaag fase 1.  Lees meer over deze werken.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF