Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Jaarmarkt Klimaatgezond Golf Vlierzele Werken Marktplein Bekendmakingen & openbare onderzoeken Houtem Onderneemt Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Overheidsopdrachten
De gemeente lanceert een oproep aan geïnteresseerde ontwerpbureaus om mee te werken aan de opmaak van beheersplannen voor de (beschermde) publieke monumenten en landschappen van gemeentebestuur en kerkfabrieken.
Raadpleeg het bestek en de bijlagen.
De offerten moeten de gemeente bereiken uiterlijk op 25 oktober 2017, 10 uur.
   
    Tijdelijke horecazaken Houtem Jaarmarkt
Iedereen die een onroerend goed dat geen horecafunctie heeft wil omvormen tot een tijdelijke horeca-inrichting gedurende de periode van Houtem Jaarmarkt 2017 moet vooraf een schriftelijke toelating krijgen van de burgemeester.
De uitbater moet kunnen voldoen aan de voorwaarden opgelegd in het reglement ‘Voorschriften tijdelijke publiek toegankelijke inrichtingen Houtem Jaarmarkt 2017’ en aan de extra voorwaarden opgelegd in verband met het gebruik van breekbare recipiënten (glas).
De aanvraag (met de nodige bewijsstukken) moet uiterlijk op 27 oktober 2017 ingediend worden bij het gemeentesecretariaat, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, secretariaat@sint-lievens-houtem.be
   
    Werken Oombergenstraat Zottegem
Van woensdag 18 oktober tot en met vrijdag 27 oktober 2017, (de week vóór het herfstverlof), worden werken uitgevoerd in de Oombergenstraat in Zottegem. De werken vinden plaats vanaf de grens Zottegem-Sint-Lievens-Houtem tot in de bocht voorbij de Astridstraat (over ongeveer 600 m).

Het betreft:
- Affrezen bestaande toplaag en aanleggen nieuwe toplaag in asfalt.
- Lokaal vervangen van de onderlaag van het asfalt.
- Aanleggen greppels in gietasfalt.
- Aanbrengen van markeringen.

Volgende wegomlegging wordt voorzien voor doorgaand verkeer:
- Oombergenstraat – Provinciebaan – Houtemstraat – Diepestraat - Edg. Tinelstraat – Marktplein - Polbroek.

De omleiding voor De Lijn, lijnen 46-47, zal via IJshoute gaan. De haltes in het traject tussen Marktplein (ter hoogte van Polbroek) en de Provinciebaan worden afgeschaft. Er wordt een tijdelijke halte voorzien ter hoogte van Hauwerzele en er is een vervanghalte ter hoogte van de Oombergenstraat.

Het gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem is geen betrokken partij in deze werken, maar vond het toch opportuun hierover te informeren omwille van de impact die deze werken hebben op de inwoners van Sint-Lievens-Houtem.
   
    Stand van zaken Marktplein
Van woensdagmorgen 11 oktober tot zaterdagmorgen 14 oktober zal de Coomansgang worden afgesloten voor aansluitingswerken en asfaltering.
Vanaf donderdag 12 oktober wordt de Edg. Tinelstraat afgesloten voor het gieten van de toplaag van het asfalt. Deze werken zullen 2 dagen duren. Het verkeer wordt omgeleid via de Fabrieksstraat en Eiland. Eiland wordt vanaf 12 oktober om 6 uur terug opengesteld voor het verkeer en zal open blijven.
De busdiensten en -haltes blijven ongewijzigd.

   
    Vergroening oud kerkhof Zonnegem
De gemeenteraad keurde op 28 september 2017 het voorstel van het college om over te gaan tot een zachte vergroening van het oud kerkhof Zonnegem goed. Er wordt m.a.w. gekozen voor een ontruiming van graven door het wegnemen van grafornamenten maar zonder ontknekeling van de stoffelijke resten.
Dit impliceert dat voor het graf waarvoor geen verlenging of opneming van een concessie gebeurt, na 1 november 2018 overgegaan zal worden tot verwijderen van alle ornamenten en tot inzaaien van gras van zodra dit mogelijk is gelet op de weersomstandigheden.
Lees meer over de modaliteiten van het voorstel tot vergroening

   
    Boomplantactie RLVA - bestel nu uw plantgoed
Nog tot 6 november 2017 kan u aan voordelige prijs streekeigen plantgoed bestellen bij het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Streekeigen bomen en struiken passen niet alleen landschappelijk goed in onze streek, ze zijn ook perfect aangepast aan de plaatselijke groeiomstandigheden en doen het hier dus van nature goed. Bij de jaarlijkse boomplantactie heeft u de keuze uit inheemse haagplanten, struiken en boompjes, hoogstambomen, hoog- of halfstammige fruitbomen, kleinfruit en klimplanten. Bestellen kan met de bestelbon in de landschapskrant van RLVA (begin oktober gratis in de bus) of via de bestelbon op www.rlva.be. U kan de bestelde planten afhalen op het door u gekozen verdeelpunt op zaterdag 9 december 2017.
Meer info: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw, Veemarkt 27, 9600 Ronse, T 055 20 72 65, WWW.RLVA.BE; INFO@RLVA.BE.
   
    Afwijking openingsuren
Het college staat een afwijking toe op de openingsuren voor zondag 24 december en 31 december 2017 voor alle handelszaken en bedrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Lievens-Houtem. Lees het besluit hier.
   
    Pensioenpunt
Vragen over uw wettelijk pensioen? Kom naar een Pensioenpunt!
De Pensioendienst is aanwezig over het hele land. Zijn experts en die van het RSVZ komen naar u toe om tijdens een Pensioenpunt al uw vragen over uw wettelijk pensioen te beantwoorden.
Waar vindt u het dichtstbijzijnde Pensioenpunt?
U vindt alle informatie (adressen, openingsuren) op www.pensioenpunt.be.
Opgelet! Niet in alle Pensioenpunten zijn er altijd experten van de drie pensioenstelsels (werknemers-, ambtenaren- en zelfstandigenpensioenen).
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF