Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Jaarmarkt Klimaatgezond Woonpark Meuleveld Bekendmakingen & openbare onderzoeken Houtem Onderneemt Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Overheidsopdrachten - dakwerken pastorie Vlierzele
Het college heeft in de zitting van 5 juli 2018 beslist om een overheidsopdracht (onderhandelingsprocedure) bekend te maken voor het uitvoeren van dakwerken aan de pastorie van Vlierzele (beschermd monument).
Lees hier het bestek. De offerten moeten ingediend worden op 3 september 2018. Een voorafgaand plaatsbezoek is verplicht. Info: Gwen Quipor, secretaris@sint-lievens-houtem.be

   
    ILvA-ploegen starten volgende week om 5 uur
Tijdens de week van 23 juli 2018 starten de ILvA-ploegen met de afvalinzameling om 5 uur in plaats van om 6 uur. Zo zijn ze een uurtje vroeger terug van hun ronde en kunnen ze de namiddaghitte zoveel mogelijk vermijden.
Het afval moet dus vóór 5 uur buiten gezet worden, of de avond voordien.
   
    Maatregelen droogte
De gouverneur heeft een aantal maatregelen afgekondigd in het kader van de langdurige droogte:
Het is met onmiddellijke ingang verboden om het publieke drinkwaternet te gebruiken:
 • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
 • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100l), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
 • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
 • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
 • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
 • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
 • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.
Het is bovendien in elk van de omstandigheden hierboven vermeld, voor elk type van water, verboden om deze activiteit uit te voeren tussen 8 en 20 uur.
Overtredingen zullen gestraft worden met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro of met één van de straffen alleen.
   
    Reconversieproject Woonpark Meuleveld
De gemeente Sint-Lievens-Houtem en de private ontwikkelaar N.V. Artenys wensen via een publiek-private samenwerking een nieuwe (woon)ontwikkeling te realiseren op de voormalige bedrijfssite Fonck-Dehennin.

Het college van burgemeester en schepenen verklaarde zich op 28 september 2017 principieel akkoord met een reconversieproject mits het realiseren van publieke meerwaardes.
Een eerste infovergadering met de buurtbewoners vond plaats op 15 mei 2018.
De gemeenteraad keurde op 21 juni 2018 de procesnota, de startnota en het convenant goed.

Zowel het gemeentebestuur als de ontwikkelaar willen dit reconversieproject realiseren met een maximale transparantie naar en in overleg met de buurtbewoners.
Op 15 juli 2018 werd aan alle buurtbewoners een brief gericht met de vraag om hun contactgegevens te bezorgen, de vragenlijst in te vullen en dit voor eind augustus terug te bezorgen indien ze op de hoogte wensen te blijven over de verdere uitwerking van dit reconversieproject.

Lees alle nuttige informatie over dit project hier.
   
    CC De Fabriek in verlof
Van 16 juli tot en met 3 augustus 2018 is CC De Fabriek gesloten wegens verlof.
Tickets reserveren voor voorstellingen of inschrijven voor het aanbod van de Kreazolder kan via de webshop. Met vragen over de jeugd- en speelpleinwerking kan u terecht op T 053 60 72 58.
   
    Uw bedrijf in de kijker op Houtem Jaarmarkt
Naar jaarlijkse gewoonte zijn er sponsorformules beschikbaar om uw bedrijf in de kijker te plaatsen op Houtem Jaarmarkt 2018.
Wij geven dit jaar een jaarmarktkrant uit met een oplage van een kleine 65.000 brievenbussen, in de volgende gemeenten:
- Sint-Lievens-Houtem
- Oosterzele
- Herzele
- Zottegem
- Wetteren
- Lede
- Erpe-Mere

Maak uw keuze uit de verschillende mogelijkheden en reserveer tegen 31 augustus 2018 bij de dienst lokale economie, T 053 60 72 61 - jaarmarkt@sint-lievens-houtem.be.
   
    Fabrieksconcerten
De organisatoren hebben toestemming om op vrijdag 27 juli en 17 augustus 2018 af te wijken van de geluidsnormen van 16 tot 24 uur onder volgende voorwaarden:
LAeq,15 min ≤ 95 dB(A) of LCeq,5 min ≤107 dB(C) of LAmax,slow ≤ 102 dB(A).

Lees meer over de concerten op de website.

   
    Controleer tijdig uw reisdocumenten
Indien u een reis plant, hou rekening met de vereiste reisdocumenten. Voor bepaalde landen is een reispas vereist, voor andere is een identiteitskaart voldoende. In beide gevallen moet u controleren of het document nog lang genoeg geldig is. Bepaalde landen eisen nl. een bepaalde geldigheidsduur bij terugkeer. Best is om vooraf www.diplomatie.be te raadplegen. Daar vindt u voor alle landen de vereiste documenten en de geldigheidsduur. Doe dit tijdig zodat u, indien nodig, de vereiste documenten kan aanvragen / laten vernieuwen. Hou er ook rekening mee dat voor kinderen onder 12 jaar een kids-ID vereist is. Het kan tot drie weken duren voordat de nodige papieren klaar zijn.

Hou ook rekening met de geldigheid van uw rijbewijs. Zeker indien u nog niet over een Europees rijbewijs beschikt!

Info: dienst bevolking – burgerlijke stand, T 053 60 72 22, bevolking@sint-lievens-houtem.be.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF