Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Jaarmarkt Klimaatgezond Golf Vlierzele Werken Marktplein Bekendmakingen & openbare onderzoeken Houtem Onderneemt Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Gemeenteraad 1 maart 2018
De volgende gemeenteraad vindt plaats op donderdag 1 maart om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktplein 3. Lees de dagorde.
De zitting start om 20 uur met een toelichting door Ilva over de vergunningsaanvraag stortplaats - aanvraag van omgevingsvergunning – bijstelling milieuvoorwaarden van een vergunde inrichting klasse 1 - Voorwerp: Afwijkingsaanvraag van de milieuvoorwaarden door de exploitant, nl. lozingsnorm voor kobalt (lees hier het bekendmakingsbericht).

De openbare zitting is steeds vrij bij te wonen door alle geïnteresseerden.
Op de website is het mogelijk om de verslagen van de voorbije zittingen te raadplegen.
   
    Hoging van Vlierzele naar Lede afgesloten
Vanaf maandag 19 februari  tot en met vrijdag 23 maart, is de Hoging onderbroken voor het verkeer. De Hoging is de straat van de brug in Vlierzele (Roomstraat/Sint-Fledericusstraat) tot de N9 (Oude Brusselsesteenweg) in Lede.
Ter hoogte van de spoorwegbrug in Hoging wordt een dwarsing gemaakt door de rijweg omwille van een riolerings- en wegeniswerk in opdracht van Infrabel (waterhuishouding langsheen de spoorweg Brussel-Oostende) op het grondgebied Oordegem.
Op het grondgebied Vlierzele, Roomstraat ter hoogte van de brug onder de E40, wordt voorsignalisatie geplaatst om de werken in Hoging aan te kondigen.
   
    Werken Stationsstraat Herzele
De Stationsstraat in Herzele wordt voor aantal maanden afgesloten, vanaf vrijdag 23 februari tot zeker donderdag 26 april 2018. Er worden herinrichtingswerken uitgevoerd ter hoogte van het kruispunt ‘de vier wegen’, inclusief rioleringswerken en aanleg bufferzone. De werken vinden plaats zowel op de N46 als in de Stationsstraat (en een 30-tal meter in de Houtemstraat, richting Houtem). De werken worden gefaseerd uitgevoerd maar zullen toch ook hinder opleveren voor de Houtemse pendelaars.
Er zijn verschillende omleidingswegen voorzien in de eerste fase van de werken (pdf).
Meer informatie over deze werken op de website van de gemeente Herzele.
   
    Openbaar onderzoek straatnaamwijziging
Straatnaamwijziging: Gebuurtestraatje wordt Ivo Michielsstraat
Openbaar onderzoek van 8 februari tot en met 12 maart 2018

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lievens-Houtem brengt ter kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek geopend is in opvolging van de beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2018, houdende het doorvoeren van een straatnaamwijziging voor het Gebuurtestraatje in Ivo Michielsstraat te Zonnegem.
Het dossier, met alle inlichtingen aangaande dit verzoek, ligt vanaf 8 februari 2018 tot en met 12 maart 2018 alle werkdagen van 8.30 uur tot 11.30 uur voormiddag ter inzage op het gemeentesecretariaat.
Personen, die tegen dit verzoek bezwaren in te brengen hebben, worden verzocht deze aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lievens-Houtem te laten geworden, hetzij schriftelijk vóór 12 maart 2018, hetzij mondeling op laatstgemelde datum tot 11 uur in de voormiddag, dag en uur waarop het proces-verbaal nopens het desbetreffende onderzoek zal gesloten worden.
   
    Versteldienst houdt ermee op
Vanaf 1 maart 2018 zet de Versteldienst de activiteiten stop. Mensen die hun kledij tegen dan nog niet hebben opgehaald, kunnen vanaf 2 maart terecht bij het secretariaat in het gemeentehuis.
   
    Controleer tijdig uw reisdocumenten
Indien u een reis plant, hou rekening met de vereiste reisdocumenten. Voor bepaalde landen is een reispas vereist, voor andere is een identiteitskaart voldoende. In beide gevallen moet u controleren of het document nog lang genoeg geldig is. Bepaalde landen eisen nl. een bepaalde geldigheidsduur bij terugkeer. Best is om vooraf www.diplomatie.be te raadplegen. Daar vindt u voor alle landen de vereiste documenten en de geldigheidsduur. Doe dit tijdig zodat u, indien nodig, de vereiste documenten kan aanvragen/ laten vernieuwen. Hou er ook rekening mee dat voor kinderen onder 12 jaar een kids-ID vereist is. Het kan tot drie weken duren voordat de nodige papieren klaar zijn.
Info: dienst bevolking – burgerlijke stand, T 053 60 72 22, bevolking@sint-lievens-houtem.be.
   
    Vacatures gemeente
De gemeente is op zoek naar een polyvalent technisch beambte (niveau E)  - startbaan en een administratief medewerker secretariaat (niveau C).
Lees meer over de voorwaarden en de procedure in de bijhorende informatiebundels.
   
    Poetsdienst Sint-Lievens-Houtem
Of u nu jong of oud bent, een koppel, gezin of alleenstaand, een verhoogde zorgbehoefte* hebt of niet, het ervaren poetspersoneel zorgt voor ondersteuning bij het onderhoud van uw woning. Iedereen kan er terecht voor het wekelijks of tweewekelijks onderhoud van de woonst.
Als u een aanvraag wil indienen of meer informatie wenst over deze poetsdienst met dienstencheques, neem dan contact op via T 053 60 72 59 of poetsdienst@sint-lievens-houtem.be.

* Het poetspersoneel heeft ervaring in het poetsen bij senioren, personen met een handicap en bij gezinnen die om medische of sociale redenen niet zelf kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF