Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Jaarmarkt Klimaatgezond Golf Vlierzele Werken Marktplein Bekendmakingen & openbare onderzoeken Houtem Onderneemt Webshop Livinuscheque E-Loket Trage wegen Uit in SLH NEC
    Nieuws van Sint-Lievens-Houtem:
    Overheidsopdrachten - inrichting speeltuintjes
De gemeente lanceert een overheidsopdracht voor het leveren en plaatsen van speeltuigen in diverse speeltuintjes van de gemeente (uitbreiding of vervanging van toestellen) en in het NEC De Pastorie. De opdracht moet voor 20 mei 2018 worden uitgevoerd zodat onze kinderen deze zomer volop kunnen genieten van meer speelmogelijkheden. Deze opdracht kadert in het project 'Kruispunten om te ontmoeten'.
Informatie: bestek en brochure 'Veiligheid van speelterreinen' FOD Economie/3e uitgave.
De offerten moeten ten laatste op 7 februari 2018 - 10.30 uur ingediend zijn.

   
    Gemeenteraad 25 januari 2018
De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats op donderdag 25 januari, 20.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis. Lees de dagorde.
De openbare zitting is vrij bij te wonen door alle geïnteresseerden.
Op de website is het mogelijk om de verslagen van de voorbije zittingen te raadplegen.
   
    Vrijwilligersverzekering
Sinds 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. Deze verzekering vervangt de voormalige collectieve verzekering voor vrijwilligers die aangeboden werd door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk. Organisaties kunnen zo'n verzekering afsluiten voor hun vrijwilliger s. De verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Voortaan kan je bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkenningsnummer voor deze verzekering aan te vragen.
Meer info op de website over de gratis vrijwilligersverzekering.
   
    Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning vanaf 1 januari 2018. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het digitaal omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.
Vooraleer u een aanvraag indient, kunt u best eerst nagaan of u een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling. Sommige dossiers kunnen nog op papier ingediend worden bij de gemeente. Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met de gemeente: omgevingsvergunning@sint-lievens-houtem.be of T 053 60 72 48.

Lees meer over de vergunning en de te volgen procedure.
   
    Aanbieden huisvuil Marktplein
Nu de werken aan het Marktplein zo goed als afgerond zijn, verloopt de afvalophaling weer normaal.
Volgende afspraken gelden in het kader van het aanbieden van huisvuil:
 • Voor het Marktplein kant pare huisnummers (langs de promenade): de huisvuilzakken plaatst u aan de (voorziene plantgaten) bomen of aan de Hofkouter. De ophaalronde in Hofkouter en Marktplein is dezelfde, dus u kan kiezen.
 • Voor het Marktplein kant onpare huisnummers: de huisvuilzakken plaatst u, zoals voorheen, aan de gevel.
De ophaalronde start om 6 uur ’s morgens. Het huisvuil mag u ten vroegste om 19 uur de dag voordien buiten plaatsen.
   
    Verkeersmaatregelen centrum Sint-Lievens-Houtem
Het college van burgemeester en schepenen heeft in de zitting van 14 december 2017 de verkeermaatregelen n.a.v. de herinrichting van het Marktplein en omgeving goedgekeurd.
De verkeersmaatregelen bestaan uit 2 luiken:
1. Een verkeersmaatregel tot invoeren van een zone voor kortparkeren in de straten Marktplein, Polbroek-deel, Paardemarkt, E. Tinelstraat-deel en Fabrieksstraat en op het marktplein zelf. Lees de verkeersmaatregel en raadpleeg het plan.
2. Een verkeersmaatregel tot invoeren van een snelheidszone 30 km/u en het reserveren van parkeerplaatsen voor mindervaliden.
Lees de verkeersmaatregel en raadpleeg het plan.

Het college heeft deze bijzondere verkeersmaatregelen uitgewerkt. Voor de niet-geregelde maatregelen blijft de wegcode onverkort van toepassing. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de ‘voorrang van rechts’-regel of het verbod op parkeren op de verhoogde bermen tenzij de parkeerplaats als dusdanig is ingericht.
Lees de wegcode.

   
    Klimaattafel 24 januari 2018
Hoe zou u onze gemeente klimaatgezond maken? Leg uw ideeën op tafel op woensdag 24 januari om 19 uur in CC De Fabriek, Fabrieksstraat 19.
Schrijf u in via dit formulier of T 053 60 72 29.
Lees meer over deze klimaattafel.
   
    Registreer op Be-Alert
Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze gemeente, willen we u graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruikmaken van BE-Alert, een nieuw systeem dat u meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Registreer vandaag nog! Het is mogelijk om verschillende telefoonnummers in te geven.
   
... volgende 10
webdesign by ITAFdesign a division of ITAF