Home | Jobs | Plan | Contact | Inschrijven nieuwsbrief | Nieuwsbrieven | feed

Meldpunt"
Financiën:
 • Inleiding
 • Belastingen en retribu...
 •     ›  Algemene info belastinge...
      › Aangifteformulieren
      › Aanvullende belasting op ...
      › Administratieve stukken
      › Afvalophaling en recyclag...
      › Algemene gemeentelijke he...
      › Ambtshalve werken
      › Begraving niet-inwoner
      › Bezwaarprocedure
      › Bibliotheek
      › Buurt/voetweg- afschaffin...
      › CC De Fabriek programmati...
      › Compostvat
      › Conformiteitsattest
      › Recyclagepark
      › Omgevingsvergunning
      › Frituren
      › Grafconcessie op het kerk...
      › Huwelijken
      › Kiezerslijsten
      › Kreazolder
      › Belasting op leegstand
      › Elektriciteitskast
      › Kunstgrasvoetbalterrein
      › Markten en foren
      › Mobiel podium verhuurregl...
      › Naamplaatje strooiweide e...
      › Nachtwinkels
      › NEC natuureducatie
      › Nutsvoorzieningen
      › Ontgravingen
      › Opcentiemen onroerende vo...
      › Openbaar domein
      › Openbare weg voor commerc...
      › Ophaling en stockage van ...
      › Opslagplaatsen voor afval...
      › Parkeren in een blauwe zo...
      › Publicatie infoblad Houte...
      › Publicatie infokrant
      › Reclamedrukwerk
      › Sluikstorten
      › Speelpleinwerking
      › Sportcentrum De Fabriek
      › Stro en hooinetten Houtem...
      › Strooizout
      › Tafels, stoelen en terras...
      › Tennisterreinen
      › Tweede verblijven
      › Uitvoeren van werken
      › Verhuur De Garage
      › Verhuur gemeentelijke lok...
      › Verhuur Markthal
      › Verhuur zaal CC De Fabrie...
      › Verkeersborden, blitslamp...
      › Vervoer van dronken perso...
      › Verwaarloosde gebouwen en...
      › Voetbalacademie
      › Wegwijzers
      › Zandwinning en TOP's
 • Budget
 • Rekening
 • Subsidies
 • Werken in onroerende s...
 •     Grafconcessie op het kerkhof (Update: 2018-01-10)

  De gemeenteraad heeft in zitting van 19 december 2013 de tarieven vastgesteld als volgt:

  • Voor het begraven van stoffelijke overschotten (max. 2) in volle grond kan een concessie voor een perceel grond van 1 m x 2 m verleend worden. De prijs van een concessie wordt bepaald op 350 euro/m² of 700 euro/perceel voor een periode van 30 jaar.
  • Voor het begraven op het gemeentelijk asurnenveld na crematie (max. 2 personen) kan een concessie verleend worden aan 350 euro voor iedere 30 jaar.
  • Voor de bijzetting in een columbariumnis wordt een concessie verleend voor een nis, waarvan de afmetingen standaard bepaald zijn. In een nis kunnen de verbrande stoffelijke overschotten van 2 lichamen in aparte urnen geplaatst worden. De prijs van een columbariumnis wordt vastgesteld op 300 euro/nis voor een periode van 30 jaar.

   

  Klik hier voor meer inlichtingen.


  Goedkeuren reglement: 19 december 2013
  publicatie reglement op de gemeentelijke website: 30 december 2013


   
  webdesign by ITAFdesign a division of ITAF