Hinder en klachten

Ondervind je overlast van een of andere vorm van milieuhinder, bijvoorbeeld geluidhinder of geurhinder? Probeer dan eerst met de vermoedelijke veroorzaker tot een oplossing te komen. Leidt dit niet tot een goed resultaat? Dan kan je contact opnemen met de bevoegde instantie.

Waar kan ik terecht om hinder te melden?

Gebruik de wegwijzer van het Departement Omgeving om de juiste instantie te vinden voor jouw soort hinder.

Dringende melding van milieuhinder?

Neem bij dringende klachten over milieuhinder contact op met de dienst Leefmilieu tijdens de kantooruren.

Na de kantooruren kan je terecht bij de lokale politie.

Vrederechter of bemiddeling

Voor sommige milieuproblemen, zoals de hoogte van de schouw van de buren, de afstand tussen haag en perceelsgrens,… is het gemeentebestuur niet bevoegd om op te treden. Het bestuur kan de vermoedelijke overtreder enkel wijzen op de bestaande regelgeving.

Richt je tot de vrederechter of een bemiddelaar, indien je blijvend geconfronteerd wordt met dergelijke problemen.

Lees meer via onderstaande brochures.

Hieronder vind je meer informatie over verschillende soorten hinder.

Thema's

Downloads

Naar top