Onttrekkingen uit onbevaarbare waterlopen

De droge zomers van de afgelopen jaren confronteerden ons met de realiteit van klimaatsverandering.
Klimaatscenario’s voorspellen dat dergelijke droge periodes zich in de toekomst vaker, langduriger en intenser zullen voordoen. Om deze vooruitzichten het hoofd te bieden streeft de Provincie Oost-Vlaanderen naar een provincie die waterschaarste kan voorkomen tijdens de voorspelde droge periodes. Meer informatie vind je hier.

Onttrekkingen uit onbevaarbare waterlopen

Wil je tijdelijk water onttrekken uit een onbevaarbare waterloop? Dan moet je dit in sommige situaties online melden via het onttrekkingsloket. Voor een permanente toelating moet je ook een machtiging aanvragen via het onttrekkingsloket. Lees meer over wateronttrekking op de website van de Vlaamse overheid.

Onttrekkingsverboden

Bij een lange periode zonder neerslag kunnen de debieten en waterpeilen in de Oost-Vlaamse waterlopen dalen. Dan kan de gouverneur een onttrekkingsverbod uitvaardigen voor die waterlopen.

Voor de ecologisch meest kwetsbare kleine beken van Oost-Vlaanderen geldt een bijzondere regeling. Om deze waterlopen te beschermen, vallen hun stroomgebieden elk jaar van 1 april tot en met 31 oktober onder een onttrekkingsverbod, ongeacht het waterpeil of debiet in de waterlopen. Dit staat te lezen in het besluit van de gouverneur van 20 december 2021. Lees meer over het besluit op de website van de gouverneur.

Naar top