Algemeen

Een duurzaam beleid

Het mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het beleid de groeiende mobiliteitsbehoefte van de inwoners in goede banen wil leiden. Sint-Lievens-Houtem moet goed bereikbaar zijn, maar daarnaast is het ook belangrijk om er aangenaam te wonen, werken en verblijven. Sint-Lievens-Houtem kiest voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Een duurzaam mobiliteitsbeleid is geen anti-autobeleid, maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe. Er is voorrang voor:
Voetgangers (Stappers)
Fietsers (Trappers)
Openbaar vervoer
Pas daarna komt de auto (Privévervoer).
Gemeenten die hun mobiliteitsbeleid vanuit dit uitgangspunt opbouwen, worden leefbaarder, veiliger en bereikbaarder.

Mobiliteitsconvenant

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is ook het kader voor de projecten en acties die in samenwerking met andere actoren (het Vlaamse gewest, VVM De Lijn, ...) via de modules van het mobiliteitsconvenant gerealiseerd kunnen worden. Door het mobiliteitsconvenant (het zogenaamde moederconvenant) te ondertekenen, verbindt de lokale overheid er zich toe een mobiliteitsplan te maken. Het mobiliteitsconvenant is o.a. hierdoor het basisinstrument voor het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Startpunt voor een kwaliteitsvol en duurzaam beleid

Een goedgekeurd mobiliteitsbeleidsplan mag niet gezien worden als een eindpunt. Het is een startpunt waarin de klemtonen liggen op de realisatie van de actiepunten om zo te komen tot een kwaliteitsvol en duurzaam mobiliteits- en verkeersbeleid. De gemeente moet het initiatief nemen in de uitwerking en opvolging van het beleid.

Naar top