Algemene info

Het recyclagepark van Sint-Lievens-Houtem bevindt zich te Bussegem 1a.

Telefonisch kan je hen bereiken via 053 83 88 48. De openingsuren vind je hier.

Wat breng ik naar het containerpark?

Het recyclagepark is geen stort! Enkel materialen die via recyclage een tweede nuttig leven tegemoet kunnen gaan, mag je er heenbrengen. Om lange wachttijden en onnodige misverstanden te vermijden, is het belangrijk dat je het afval thuis sorteert.
Als inwoner van het ILvA-werkingsgebied kan je naar een recyclagepark van uw keuze gaan. Zelfstandigen en KMO's zijn eveneens welkom op het recyclagepark. Zij mogen enkel afval aanvoeren dat met huishoudelijk afval vergelijkbaar is naar aard en hoeveelheid. Per kruiwagen en per fiets is het containerpark ook toegankelijk.

Wat verandert er op de ILvA-recyclageparken vanaf 1 januari 2022?

Vanaf 1 januari 2022 veranderen een aantal zaken op de ILvA-recyclageparken. Je mag vanaf dan jaarlijks 125 kilogram in plaats van 100 kilogram recycleerbaar afval gratis brengen, de regeling rond hechtgebonden asbest wordt aangepast, langere voertuigen worden toegelaten en matrassen horen niet langer bij het grofvuil, maar worden gerecycleerd.

Elk gezin mag vanaf 2022 jaarlijks 125 kilogram recycleerbaar afval gratis naar het recyclagepark brengen. Dat is 25 kilogram extra gratis recycleerbaar afval ten opzichte van de vorige jaren. Hiermee wil ILvA de inwoners aanmoedigen zoveel mogelijk gebruik te maken van het recyclagepark, want door goed te sorteren dragen we allemaal bij aan het verkleinen van de afvalberg.

Je hoeft vanaf 2022 niet langer een afspraak te maken om hechtgebonden asbest te brengen. Je moet het wel nog steeds doorzichtig verpakt brengen en de brengmomenten zijn beperkt tot dinsdag en donderdag tussen 16u en 19u, op de recyclageparken die op dat moment geopend zijn. Op die manier kan hechtgebonden asbest op een veilige en gecontroleerde manier gebracht worden.

Vanaf 1 januari 2022 kan je op alle recyclageparken terecht met voertuigen waarvan de maximale lengte de 9,5 meter en de wielbasis de 7,5 meter niet overschrijdt. Zo garandeert ILvA dat ook langere voertuigen welkom zijn, zonder risico op schade aan de infrastructuur.

Tot nu werden oude matrassen niet gerecycleerd. Ze hoorden bij het grofvuil en werden verbrand. Vanaf januari 2022 kan je je oude matrassen in een afzonderlijke container op het recyclagepark afleveren. Ze worden daarna naar de verwerker gebracht, waar ze ontmanteld worden en er zoveel mogelijk materialen uit worden gerecycleerd. Matrassen horen dus tot het recycleerbaar afval en vallen binnen de 125 kilogram die je jaarlijks gratis mag brengen.
Om ze effectief te kunnen recycleren, moet de matras droog zijn. Ze mag niet nat of beschimmeld zijn. Je mag ze ook niet in stukken snijden.

Ter info: om plaats te maken voor de container voor matrassen, hoef je op het recyclagepark gekleurd en wit glas niet langer apart te sorteren. Alle kleuren hol glas zijn welkom in 1 container.

Naar top