Atlas van de waterlopen

Iedereen die dit wenst, kan de atlas van de waterlopen inkijken bij de technische dienst.
In deze atlas zijn alle onbevaarbare waterlopen opgenomen.

Er zijn drie categorieën onbevaarbare waterlopen:

  • 1e categorie: onder toezicht en beheer van het Vlaamse Gewest;
  • 2e categorie: onder toezicht en beheer van de provincie;
  • 3e categorie: onder toezicht en beheer van de gemeente.

 
Raadpleeg hier de atlas van de waterlopen digitaal.

Naar top