Beëindigen wettelijke samenwoonst

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

  • in onderlinge overeenstemming door de partners
  • eenzijdig door een van de partners via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente door het huwelijk
  • door het overlijden van een van de partners.

Indien u in onderlinge overeenstemming de wettelijke samenwoning beëindigd, dient u samen langs te komen bij de dienst Burgerzaken. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Bij eenzijdige beëindiging: de partij die de wettelijke samenwoning eenzijdig verbreekt moet de verbreking op eigen kosten laten betekenen aan de andere partij door een gerechtsdeurwaarder. Zolang de betekening niet is uitgevoerd, blijft de wettelijke samenwoning gelden. Bij deze vorm van verbreking komt u alleen langs bij de dienst Burgerzaken en zal de gerechtsdeurwaarder de beëindiging laten betekenen aan de andere partij. U maakt hiervoor ook een afspraak

Naar top