Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Via het Vlaamse inzageloket kan je de dossiers raadplegen. Je kan ook bezwaren indienen via deze weg.

Vanaf 22 mei 2023 kan je als burger volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken via het Inzageloket. Met het vroegere publiek loket moesten burgers nog altijd naar het gemeentehuis om het hele dossier te raadplegen. De bedoeling van het digitale Inzageloket is om de inspraakmogelijkheid te verbeteren. De burger kan niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, het Inzageloket begeleidt de burger ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure en het dossier.

Openbare onderzoeken

Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen

Bekendmaking geweigerde omgevingsvergunningen

  • /

Bekendmaking aktenames meldingen

Bekendmaking beslissingen deputatie

Bekendmaking beslissingen Vlaamse Regering

  • /

 

Andere

Voorlopige bescherming als monument van het frietkot aan de Kerk in Sint-Lievens-Houtem (Bavegem)
 - Ministerieel besluit
 - Beschermingsdossier

Openbaar onderzoek - Publieke inspraak over de kennisgevingsnota voor het plan-MER voor het Besluit van de Vlaamse Regering over extern salderen (PAS) - (PL0311257)

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) en de bijhorende passende beoordeling onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet, en onderzoekt de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu.

Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. Deze kunt u van 5 april tot en met 3 juni 2024 inkijken en opmerkingen op geven via de dossierdatabank op www.mervlaanderen.be, op de website https://www.vlaanderen.be/stikstof, inkijken op het gemeentehuis bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, na afspraak via T 053 60 72 48 (openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18 tot 20 uur) en via deze link.

Lokaal materialenplan 2023-2030

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Alle documenten kunnen worden geraadpleegd via de website van OVAM, via de website van team Mer (dossiercode PL0276) en bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, na afspraak via T 053 60 72 57. Openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18 tot 20 uur.

   

Bekendmaking - Definitieve vaststelling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en bijhorend milieueffectenrapport (plan-MER, met kenmerk PLMER-0257) en bijhorende passende beoordeling

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De Programmatische Aanpak Stikstof en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage kunnen worden geraadpleegd via www.vlaanderen.be/stikstof, via de website van team Mer (dossiercode PL0257) en bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, na afspraak via tel 053 60 72 48. Openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18 tot 20 uur.

   

IBO: inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

Via deze link vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Externe links

Naar top