Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Omgevingsvergunningen

Via het Vlaamse inzageloket kan je de dossiers raadplegen. Je kan ook bezwaren indienen via deze weg.

Vanaf 22 mei 2023 kan je als burger volledige omgevingsvergunningsdossiers tijdens het openbaar onderzoek of tijdens de beroepsperiode inkijken via het Inzageloket. Met het vroegere publiek loket moesten burgers nog altijd naar het gemeentehuis om het hele dossier te raadplegen. De bedoeling van het digitale Inzageloket is om de inspraakmogelijkheid te verbeteren. De burger kan niet alleen het volledige dossier digitaal inkijken, het Inzageloket begeleidt de burger ook op een gebruikersvriendelijke manier door de procedure en het dossier.

Openbare onderzoeken

Bekendmaking verleende omgevingsvergunningen

 • Oordegemstraat 7
  uitbaten van een schrijnwerkerij - 22 februari 2024
 • Wettersesteenweg 84
  verbouwen van een woning - 22 februari 2024
 • Diepestraat 108A
  aanleggen van een zwembad - 22 februari 2024
 • Weehage 3
  verbouwen en uitbreiden van een woning - 29 februari 2024
 • Hemelrijk 8A
  vellen van bomen - 29 februari 2024
 • Heide 5
  aanleggen van een zwembad - 29 februari 2024
 • Heetstraat 3
  isoleren en afwerken van voorgevel - 29 februari 2024
 • Fabriekstraat 19-21
  uitbreiden van CC De Fabriek en herbouwen van een carport - 6 maart 2024
 • Strijmeers 80
  plaatsen van een pergola - 6 maart 2024
 • Wettersesteenweg 74
  aanbrengen van gevelbekleding aan open schuur - 6 maart 2024
 • Marktplein 22
  verbouwen en functiewijziging van handel naar kinépraktijk - 6 maart 2024
 • Wettersesteenweg 12A
  verkavelen van gronden - 14 maart 2024
 • Kapellekouter 83
  bouwen van een eengezinswoning - 14 maart 2024
 • Schoolstraat 4
  oprichten van een tuin en fietsenberging - 14 maart 2024
 • Luikerveld 67
  regulariseren, uitbreiden woning en herbouwen van een bijgebouw - 14 maart 2024
 • Zoeterbeke 39
  aanleggen van een zwembad en plaatsen van een veranda aan de woning - 20 maart 2024
 • Diepestraat 13
  regulariseren van een tweewoonst en wijziging tot woning met crèche - 20 maart 2024
 • Vlierstraat 2A
  plaatsen van een reclamebord en aanleggen van een oprit - 20 maart 2024
 • Polbroek 118
  creëren van een bouwkavel - 20 maart 2024
 • Strijmeers 86A
  verbouwen en uitbreiden van een woning - 20 maart 2024
 • Polbroek 124
  veranderen van een vergunde inrichting voor het wassen, snijden en verpakken van groenten en fruit - 28 maart 2024
 • Hoge Hellesemweg 21
  verbouwen van een eengezinswoning - 28 maart 2024
 • Veldstraat 7
  aanleggen van  een paddock voor paarden - reliëfwijziging - 4 april 2024

Bekendmaking geweigerde omgevingsvergunningen

Bekendmaking aktenames meldingen

Bekendmaking beslissingen deputatie

 • /

Bekendmaking beslissingen Vlaamse Regering

 • /

Andere

Lokaal materialenplan 2023-2030

Op 26 mei 2023 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Materialenplan (LMP) goed. Alle documenten kunnen worden geraadpleegd via de website van OVAM, via de website van team Mer (dossiercode PL0276) en bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, na afspraak via T 053 60 72 57. Openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18 tot 20 uur.

Bekendmaking - Definitieve vaststelling van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en bijhorend milieueffectenrapport (plan-MER, met kenmerk PLMER-0257) en bijhorende passende beoordeling

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. De Programmatische Aanpak Stikstof en bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage kunnen worden geraadpleegd via www.vlaanderen.be/stikstof, via de website van team Mer (dossiercode PL0257) en bij de gemeentelijke dienst grondgebiedszaken, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem, na afspraak via tel 053 60 72 48. Openingsuren: elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur en op donderdagavond van 18 tot 20 uur.

IBO: inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

Via deze link vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Naar top