Belangrijke info vakantieaanbod

Leeftijd

Hoe moet je de leeftijden van het vrijetijdsaanbod opvatten? Ons inschrijvingssysteem houdt enkel rekening met het geboortejaar van de deelnemers. Wanneer er bijvoorbeeld gesproken wordt over inschrijven vanaf 6 jaar, kan iedereen die in 2024 nog 6 jaar wordt zich inschrijven voor deze activiteit. Wens je hier een uitzondering op te maken omdat jouw kind een jaartje voor of achter zit op school? Neem dan contact op met de organiserende dienst.

UiTPAS

Ken jij de UiTPAS al? Met deze vrijetijdspas kan je punten sparen bij iedere cultuur-, sport- en jeugdactiviteit waaraan je deelneemt in onze gemeente en in de rest van Vlaanderen en Brussel. Elke deelname aan een activiteit is goed voor één punt. Deze punten kan je omruilen voor tal van voordelen, korting of een leuke attentie. Daarnaast kunnen mensen met een beperkt inkomen, dankzij de UiTPAS, genieten van 80% korting op alle UiTPAS-activiteiten in de regio. Wil je meer te weten komen over de UiTPAS? Surf dan naar deze pagina

Opvang 

Bij al onze kampen en dagactiviteiten zorgen we steeds voor opvang van 8 tot 18 uur. Geef vooraf door wanneer je hier wenst gebruik van te maken. Deze opvang is gratis en wordt georganiseerd voor wie hier nood aan heeft. Gelieve hier niet onnodig op terug te vallen.

Annulatie 

Kan je een activiteit niet bijwonen? Laat het ons zeker weten. Terugbetaling kan enkel op vertoon van een doktersattest of bij een uitzonderlijke, gegronde reden zoals een onvoorziene familiale noodsituatie. Als de activiteit vooraf door de organiserende dienst wordt geannuleerd, betalen wij het inschrijvingsgeld integraal terug. De vrijetijdsdiensten behouden het recht om bij onvoldoende inschrijvingen de activiteit niet te laten plaatsvinden.

Attesten 

Alle fiscale attesten en attesten van het ziekenfonds kan je online terugvinden bij jouw persoonlijk profiel in de webshop. Klik hiervoor door naar ‘Historiek en overzichten’ bovenaan de webshop. Bij ‘Mijn activiteiten’ kan je alle inschrijvingen en attesten voor het ziekenfonds terugvinden. De fiscale attesten staan in een aparte rubriek opgelijst, maar worden ook via e-mail verstuurd.  

Iedereen is welkom!  

Er wordt gestreefd naar een inclusieve werking voor het vakantieaanbod. Ouders van kinderen met speciale noden worden aangespoord om, voorafgaand aan de inschrijvingen, in dialoog te gaan met de organisatoren van de activiteiten om uit te zoeken hoe ze ook aan deze kinderen een fijne activiteit kunnen bieden.  

Naar top