Belangrijke info vakantieaanbod

Leeftijd

Hoe moet je de leeftijden van het vrijetijdsaanbod interpreteren/opvatten? Ons inschrijvingssysteem houdt enkel rekening met het geboortejaar van de deelnemers. Wanneer er bijvoorbeeld gesproken wordt over inschrijven vanaf 6 jaar, kan iedereen die in 2023 nog 6 jaar wordt zich inschrijven voor dit aanbod. Wens je hier een uitzondering op te maken omdat jouw kind een jaartje voor of achter loopt op school? Neem dan gerust contact met ons op.  

Opvang

Vanaf 8 uur ’s ochtends tot aan de start van het kamp voorzien wij opvang. Na afloop van de activiteit kan je kind opgevangen worden tot 18 uur. Deze opvang is gratis. 

Annulatie

Kan je een activiteit niet bijwonen? Laat het ons zeker weten! Terugbetaling kan enkel via doktersattest dat ten laatste op de eerste dag van het kamp aan de sport- of jeugddienst wordt bezorgd. Als de activiteit vooraf door de jeugd-of sportdienst wordt geannuleerd, betalen wij het inschrijvingsgeld integraal terug.  

De sport- of jeugddienst behoudt het recht om bij onvoldoende inschrijvingen de activiteit niet te laten plaatsvinden.  

Attesten

Alle fiscale attesten en attesten van het ziekenfonds kan je online terugvinden bij jouw persoonlijk profiel in de webshop. Klik hiervoor door naar ‘Historiek en overzichten’ bovenaan onze webshop. Bij ‘Mijn activiteiten’ kan je alle inschrijvingen en attesten voor het ziekenfonds terugvinden. De fiscale attesten staan in een aparte rubriek opgelijst, maar worden ook steeds via e-mail verstuurd.

Hier vind je een handig stappenplan om de attesten terug te vinden.

Iedereen is welkom!

Er wordt gestreefd naar een inclusieve werking voor het vakantie-aanbod. Ouders van kinderen met speciale noden worden aangespoord om voorafgaand aan de inschrijvingen in dialoog te gaan met de organisatoren van de activiteiten om uit te zoeken hoe we ook aan deze kinderen een fijne activiteit kunnen bieden. 

Naar top