Belasting plaatsen tafels, stoelen en terrassen

Voor de aanslagjaren 2020-2025 heeft de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019 het belastingreglement op het plaatsen van koopwaar, tafels en stoelen, terrassen op het openbaar domein, vastgesteld. Wijzigingen aan het belastingreglement werden door de gemeenteraad vastgesteld in zitting van 28 mei 2020, 25 mei 2021 en 2 september 2021.

Het gemeenteraadsbesluit van 2 september 2021 en het gecoördineerd belastingreglement werden gepubliceerd op 12 september 2021.

Tegen deze beslissing kan je een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid binnen een periode van 30 dagen na de dag van publicatie. Meer info over de procedure en de modaliteiten vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Naar top