BelDrive

Naast een voorlopig rijbewijs M18 kunnen ook het voorlopig rijbewijs M36 en M12 online aangevraagd worden via https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/. Ook de omwisseling van een M36 naar een M18 of omgekeerd is mogelijk. Een wijziging van begeleider kan nog niet online, dat wordt in een latere fase opgenomen. 

Voor de aanvraag van een rijbewijs M36 of een M12 zullen de begeleiders zich eerst moeten registreren via dezelfde link. In de applicatie moeten de begeleiders aangeven voor welke kandidaat ze begeleider willen zijn en daar de naam, voornaam en het rijksregisternummer invullen van hun kandidaat. Begeleiders wiens rijbewijs niet geregistreerd is of buiten omloop staat, zullen via ‘BelDrive’ de melding krijgen dat ze zich eerst tot hun gemeente moeten wenden. In dat geval zal er dus geen online aanvraag mogelijk zijn.

Je bent niet verplicht om de aanvraag online te doen. Je kan hiervoor nog steeds op afspraak langskomen op de dienst burgerzaken, net zoals voor het afhalen van je rijbewijs. Hou ermee rekening dat het vijf werkdagen duurt voor je rijbewijs toekomt op het gemeentehuis.

Info: https://mobilit.belgium.be/nl/weg/rijden/rijbewijzen/belgisch-rijbewijs/voorlopige-rijbewijzen-categorie-b

Naar top