Bijzondere Plannen van Aanleg en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) en Ruimtelijke Uitvoerings Plannen (RUP’s) zijn toekomstgerichte ruimtelijke bestemmingsplannen. Met dergelijke plannen wordt voor elk perceel grond gelegen binnen de planningscontour geregeld wat er wel of niet mag gebouwd worden. Deze plannen omvatten een grafisch plan en de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van de verschillende zoneringen.

Thema's

Naar top