Budgetbeheer en budgetbegeleiding

Rondkomen met het beschikbaar inkomen is voor heel wat mensen niet altijd eenvoudig. Soms lijkt het wel of alle rekeningen tegelijk toekomen en zie je door het bos de bomen niet meer. Op dat moment kan de dienst budgetbegeleiding van het OCMW een uitkomst bieden. De maatschappelijk werkers maken, samen met jou, een helder overzicht en een duidelijke planning op van de maandelijkse inkomsten en uitgaven.

Budgetbegeleiding

De budgetbegeleider helpt jou om op een verantwoorde manier om te gaan met jouw geld.

Bedoeling is dat je inzicht krijgt in de inkomsten en uitgaven, dat je een overzichtelijke administratie kan voeren en dat je de uitgaven kan afstemmen op het beschikbaar budget. Er wordt dus ook gewerkt aan gedragsverandering. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat je in de toekomst opnieuw schulden maakt.

Op uiteenlopende manieren kan tijdens de budgetbegeleiding aandacht worden besteed aan:

  • het ordenen van de administratie
  • het opstellen van maand- en/of jaarbudget
  • het vergroten van het inkomen door te onderhandelen met schuldeisers, hen een afbetalingsplan voor te stellen om de schulden te spreiden in de tijd
  • het geven van geldbesparende tips
  • het omgaan met betalingsachterstanden
  • sparen, lenen en verzekeren

Budgetbeheer

Bij budgetbeheer wordt de verantwoordelijkheid van de schuldenaar om zelf zijn financiƫle zaken te regelen, uit handen genomen. Hierdoor hebben schuldeisers de garantie dat de afloscapaciteit daadwerkelijk gebruikt wordt om schulden af te lossen.

De schuldenaar krijgt met budgetbeheer de rust om eerst andere zaken in zijn persoonlijke leefsituatie in orde te brengen.

Concreet betekent dit, dat je jouw inkomen geheel of gedeeltelijk op een rekening laat storten die door de budgetbegeleider wordt beheerd. Hij betaalt de facturen en jij ontvangt wekelijks of maandelijks een afgesproken bedrag aan leefgeld.

Ook preventief!

Mensen die niet onmiddellijk financiƫle problemen hebben, maar die toch minder goed met hun inkomen kunnen omgaan, kunnen preventief begeleiding vragen om moeilijkheden te voorkomen.
Het blijft steeds de bedoeling van de budgetbegeleiding, om na een tijd je eigen inkomen opnieuw zelf te beheren.

Gratis hulpverlening

De hulpverlening van de dienst budgetbegeleiding is gratis. Je kan een afspraak maken bij de sociale dienst.

De dienst budgetbegeleiding van het OCMW is erkend als dienst voor schuldbemiddeling. Dit betekent dat de budgetbegeleider voor jou bij andere instanties mag bemiddelen voor het bekomen van een haalbaar afbetalingsplan voor je schulden.

Op de dienst kan je ook informatie krijgen over de collectieve schuldenregeling.

Naar top