College

Het college vergadert elke week op donderdag. Het college heeft specifieke bevoegdheden, toegekend door het Decreet Lokaal Bestuur, de gemeenteraad /OCMW-raad, of door andere regelgeving beschreven.

Ieder lid van het college heeft eigen bevoegdheden, maar het college staat gezamenlijk in voor duurzaamheid, inclusie, digitalisering, administratieve vereenvoudiging en participatie.

Samenstelling

Tim De Knyf Nieuw Houtem

Functies

Burgemeester

Algemeen beleid, veiligheid, personeel, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, religies, archief, patrimonium & facility services, monumenten en landschappen, lokale economie, klimaat, energie, leefmilieu (afvalbeleid, natuur, reiniging, waterzuivering, bossen, waterlopen), burgerlijke stand en bevolking, communicatie (informatie, voorlichting, externe relaties en ontvangsten, jumelages) en ICT.

Contact
Marktplein 3 , 9520 Sint-Lievens-Houtem
GSM
0497 53 51 44
burgemeester@sint-lievens-houtem.be

Tim De Groote Nieuw Houtem

Functies

Tweede schepen

Openbare werken (weg- en rioleringsinfrastructuur, nutsleidingen), mobiliteit en verkeer, groenvoorzieningen (parken en plantsoenen), technische dienst en cultuur & erfgoed.

Contact
Hoeksken 75 , 9520 Sint-Lievens-Houtem
GSM
0484 62 31 21
tim.degroote@sint-lievens-houtem.be

Jan Van den Bossche Nieuw Houtem

Functies

Derde schepen

Financiƫn, begraafplaatsen, land- en tuinbouw, winterjaarmarkt, dierenwelzijn, ruimtelijke ordening (grondbeleid, stedenbouw, stadsvernieuwing, vergunningsbeleid), ruimtelijke planning en omgeving (vergunningenbeleid).

Contact
Bruisbeke 41 , 9520 Sint-Lievens-Houtem
Tel.
053 62 98 73
jan.vandenbossche@sint-lievens-houtem.be

Arno Ponnet Nieuw Houtem

Functies

Vierde schepen

Jeugd (jeugdbeleid, jeugdverenigingen, speelpleinwerking), toerisme & marketing, feestelijkheden (evenementen, kermissen), markten en bibliotheek, Fair-trade & ontwikkelingssamenwerking.

Contact
Krabbenijkstraat 47 , 9520 Sint-Lievens-Houtem
GSM
0473 48 37 24
arno.ponnet@sint-lievens-houtem.be

Sabrina Coppens Nieuw Houtem

Functies

Vijfde schepen

Sociale zaken, welzijnsbeleid, sociale huisvesting, woonbeleid (woonkwaliteit, huisvesting), gezin, senioren, tewerkstelling, gezondheid, eenzaamheid, armoedebeleid, oud-strijders en OCMW.

Contact
Kloosterstraat 24 , 9520 Sint-Lievens-Houtem
GSM
0495 89 68 94
sabrina.coppens@sint-lievens-houtem.be

Tom Hofman

Functies

Algemeen Directeur

De algemeen directeur is het hoofd van het gemeente- en OCMW-personeel. Hij is de verbinding tussen het politiek bestuur en de personeelsleden. Als hoogste ambtenaar in rang ziet hij erop toe dat de diensten alle beslissingen die in de raad of het college / vast bureau zijn genomen ook effectief verder behartigen. Hij waakt er anderzijds over dat met betrekking tot dossiers die door de diensten aan de raad of het college / vast bureau worden voorgelegd, ook een correcte beslissing wordt genomen. Daarnaast is de algemeen directeur voorzitter van het managementteam.

Contact
Marktplein 3 , 9520 Sint-Lievens-Houtem
Tel.
053 60 72 20
tom.hofman@sint-lievens-houtem.be
Naar top