Cultuur- en stormschade

Wanneer in onze gemeente door overmacht (onweder, hagelslag, overstroming of andere weersomstandigheden) aan land- en tuinbouwteelten in open lucht of onder glas, schade wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en tuinders in aanzienlijke mate kan verminderen, roept de burgemeester de commissie tot vaststelling van schade aan teelten binnen de kortste termijn bijeen.

Van deze vaststelling wordt een proces-verbaal opgesteld en toegestuurd naar het Ministerie van Financiƫn, het Ministerie van Middenstand en Landbouw, de regionale landbouwkundig ingenieur en aan de geteisterde land- of tuinbouwer.

De processen-verbaal van vaststelling van schade aan teelten zijn, buiten de fiscale aspecten (aftrek van de uitzonderlijke verliezen van de forfaitaire winsten), ook in de volgende gevallen uiterst belangrijk:

  • de controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewasse;
  • de eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor de (V)LIF- dossier;
  • het eventueel voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds.
Naar top