Defecte straatlamp melden

Via www.straatlampen.be kan je defecte straatverlichting doorgeven. Je kan zoeken op locatie of via het steunnummer.

Het grootste deel van de straatverlichting langs gewestwegen wordt beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid. Je herkent deze lampen aan de letter ā€™Gā€™ en vier horizontale of verticale cijfers. Is een van deze straatlampen defect? Dan kun je dit melden op www.meldpuntwegen.be

Meld gevaarlijke situaties telefonisch

Dreigt een paal of lamp bijvoorbeeld te vallen of hangt er een kabel los? Meld dit meteen via T 078 35 35 00.

Naar top