Distels

Wat is een distel?

Een distel is een plant met stekels aan de bladeren en de bloemhoofdjes. De naam kan verwijzen naar verschillende soorten distels, zoals akkerdistel, kruldistel of speerdistel. In akkers en graslanden zijn distels vaak ongewenste gasten. Er bestaan wel verschillende manieren om ze weg te houden of te verwijderen.

Bestrijden hoeft niet

Het bestrijden van distels was in Vlaanderen lange tijd verplicht. De ‘wet op de plantenbescherming’ stelde dat “iedere verantwoordelijke de bloei, de zaadvorming en het uitzaaien van schadelijke distelsoorten dient te beletten” (koninklijkbesluit van 19/11/1987). Vandaag wordt de algemene distelbestrijding in Vlaanderen niet meer toegepast. De distel wordt opnieuw erkend als een waardevolle plant in het kader van de biodiversiteit. Het ministerieel besluit van 23 januari 2015 bepaalt dat landbouwers alleen nog de bloei, de zaadvorming en het uitzaaien van de akkerdistel moeten bestrijden, en dat alleen op graslanden. Die regeling maakt deel uit van de voorwaarden om financiële steun te ontvangen. Particulieren hoeven geen enkele distel meer te bestrijden.

Meer informatie via de website van natuur en bos.

Naar top