Dringende steun

Deze financiële steunverlening wordt, in overleg met de voorzitter van het bijzonder comité, toegekend als het sociaal onderzoek een precaire situatie aantoont: bv. tekort aan leefgeld, tussenkomst in brandverzekering, autoverzekering (indien noodzakelijk voor gebruik voor verplaatsingen naar werk), voorschot op sociale uitkeringen, stopzetten openbare verkoop deurwaarder, huurwaarborg …

De steunverlening mag per hulpvrager, per maand, niet meer bedragen dan het bedrag van het leefloon van de categorie van de hulpvrager, tenzij de dringende steun het verlenen van een huurwaarborg betreft.

Naar top