Drinkwatervoorziening / FARYS

Verplichte keuring van de waterinstallatie bij nieuwbouw en renovatie

Je waterinstallatie is een belangrijk onderdeel van de watertoevoer. Bij verkeerde keuze van materialen, verkeerde installatie van apparaten of slecht onderhoud, kunnen problemen ontstaan. De kwaliteit van het water kan bijvoorbeeld verminderen. Of je kunt te maken krijgen met lekken of onveilige situaties. Daarom moet de waterinstallatie gekeurd worden. Meer informatie vind je hier.

Verplichte keuring van jouw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater

Bij nieuwbouw of renovaties, moet je de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: de leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering. Meer informatie vind je hier.

Waterleidingen in lood

In heel wat oude gebouwen vind je nog waterleidingen in lood. Dat is niet goed voor je gezondheid: wie vaak water met lood drinkt, kan daar ziek van worden. Vooral kleine kinderen lopen een risico. Als je een oude woning verbouwt, kan je loden leidingen dus beter vervangen. Meer informatie vind je hier.

Naar top