Energiemaatregelen

De gemeente organiseerde in 2022 een bevraging bij haar inwoners over de energiecrisis en eventuele maatregelen die de gemeente kan nemen om inwoners en bedrijven te ondersteunen.

De resultaten van die bevraging werden donderdag 29 september 2022 besproken op een overleg met de gemeenteraadsleden, en over de partijen heen werden een aantal maatregelen goedgekeurd.

Doven straatverlichting

Maar liefst 91% van de antwoorden op de enquête was positief bij de vraag of er akkoord was om de straatlichten op bepaalde tijdstippen te doven. Ook bij de vraag naar suggesties om energiebesparende maatregelen te nemen, kwam dit regelmatig naar voor als mogelijkheid. Daarom beslisten alle gemeenteraadsleden unaniem om van maandag tot en met donderdag, de straatlichten te doven van 23 tot 5 uur. Idem voor zondag. Op vrijdag en zaterdag blijven de straatlichten branden. Het doven van de straatlichten zou een mogelijke besparing kunnen opleveren van 120.000 euro.
Doordat ondertussen meerdere steden en gemeenten besluiten om hun straatlichten te doven, is het niet mogelijk voor Fluvius om dit overal even snel in te stellen. Het is dus nog niet zeker wanneer deze maatregel zal ingaan. Wat we wel direct kunnen en zullen voorzien, is het ‘diepdimmen’ van de straatlichten, daar waar er al LED-verlichting is. Deze straatlichten kunnen tot 70% gedimd worden.
De verlichting aan de monumenten gaan we volledig uitschakelen.

Oproep aan handelaars en bewoners

De handelaars roepen we op om hun verlichting aan de gevels en reclameschermen uit te schakelen na sluitingstijd. De bewoners kunnen energie besparen door ook hun buitenverlichting te doven.

Eindejaarsverlichting beperken in tijd en hoeveelheid

Het afschaffen van de eindejaarsverlichting blijkt niet gedragen door Houtemnaars die aan de enquête deelnamen én het bestuur is daar ook geen voorstander van. Sfeerverlichting tijdens het eindejaar kan een opkikker zijn, zeker tijdens deze periode.
Om toch energiezuiniger te zijn, zullen we timers plaatsen op de vaste ornamenten aan het rondpunt en in de deelgemeenten. We gaan ook niet overdrijven met de verlichting. Zo zullen we de ruime slingerverlichting van vorig jaar niet hangen op de site De Fabriek, maar zal de verlichting, die er hangt sinds de Fabrieksconcerten, blijven hangen tot de nieuwjaarsmaand.

Fontein

De fontein op het marktplein werd na de septemberkermis van 2022 uitgeschakeld.

Verlagen verwarming in de openbare gebouwen

Deze suggestie werd ook genoteerd vanuit de enquête. We geven de opdracht aan de gebouwenbeheerders om de verwarming met enkele graden te verlagen én te controleren dat de verlichting uit is wanneer de ruimte niet wordt gebruikt.
De douches in de sporthal zullen ook minder warm gezet worden.

Informatie, hulp en gratis advies

Vanuit de enquête kwam duidelijk naar voor dat er grote vraag is naar informatie en gratis advies bij mogelijke energiemaatregelen, of energiebesparende werken in en rond de woning.
De gemeente zal dit jaar nog een infomarkt organiseren voor de verschillende doelgroepen, met informatie over energiebesparing en mogelijke ondersteuning.
Ook via de andere informatiekanalen van de gemeente, zoals de infokrant, de website en de sociale media gaan we meer inzetten op informatie die nuttig kan zijn om de winter betaalbaar door te komen én om structurele maatregelen te nemen om energie te besparen. Denk maar aan groepsaankopen via de provincie of intercommunales, gratis renovatieadvies aan huis …
We zullen ook extra inzetten op de ondersteuning die we als gemeente bieden aan kansarmen, of mensen die het tijdelijk financieel moeilijk hebben. Iedereen kan bij het OCMW terecht voor advies of ondersteuning bij (tijdelijke) financiële problemen.

Vanaf half oktober telewerken in de sporthal

Sinds 17 oktober 2022 biedt de gemeente een ruimte aan waar inwoners van Sint-Lievens-Houtem die kunnen telewerken, terecht kunnen. De cafetaria van de sporthal zal hiervoor ter beschikking gesteld worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van 8 tot 17 uur. Er zullen tafels en stoelen voorzien zijn, een degelijke wifi-verbinding, voldoende stopcontacten en de mogelijkheid tot printen.
Reserveer je plaats en lees de modaliteiten na.


We zijn er ons van bewust dat het telewerken voor slechts een deel van de bevolking mogelijk is, maar we hebben ook nog de bibliotheek met ruime openingsuren, waar mensen terecht kunnen om een aantal uren door te brengen met een goed boek en een koffie.

Naar top