Erkenningsaanvraag

Voor de uitbating van een dierenasiel, een dierenpension, een dierenhandelszaak, een honden- of kattenkwekerij, is naast een milieuvergunning of melding in het kader van de VLAREM, ook een erkenning vereist overeenkomstig de voorschriften van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Deze erkenning wordt enkel toegekend na onderzoek van een volledig dossier. Dit dossier wordt ingediend bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Inspectie Dierenwelzijn.
Alle voorwaarden, de procedure, regelgeving, ed. vindt u op de website van deze dienst.

Aanvraagformulieren en bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Inspectie Dierenwelzijn, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 77, 9000 Gent, T 09 276 20 60, dierenwelzijn@vlaanderen.be of bij de dienst leefmilieu.

Naar top