Erosiebestrijding

Erosie is één van de belangrijkste vormen van bodemaantasting in Vlaanderen.

Meer info vind je op de website van Omgeving Vlaanderen.

De gemeente wordt door de provincie ondersteund i.h.k.v. erosiebestrijding.

Naar top