EVA vzw Welzijnsraad

EVA vzw Welzijnsraad heeft als belangeloos doel:

 • Het lokaal sociaal beleid vormgeven;
 • Het adviseren van het lokaal bestuur inzake welzijnsbeleid;
 • Het stimuleren van overleg tussen alle betrokkenen in het welzijnsveld;
 • Het coördineren van alle activiteiten van de lokale actoren, zijnde alle overheden en particuliere organisaties die lokaal acties opzetten ten behoeve van burgers van wie de rechten, vastgelegd in artikel 23 en 24,§3 van de Grondwet, in het gedrang zijn of dreigen te komen;
 • Steun verlenen aan de burger door middel van het oprichten van meerdere initiatieven daar waar het lokale welzijnsveld geen antwoord biedt op de behoeften. 

Samenstelling

Raad van Bestuur

Nieuw Houtem

 • Jurgen Cosyn
 • José Schockaert
 • Ary Van De Bossche
 • Pascale Haegeman
 • Anne Marie Foncke

Open VLD

 • Christine Slagmulder

N-VA

 • Jolien De Vuyst

Vooruit-Groen

 • Tom De Meyer

CD&V

 • Marie-Roos Housen

Documenten

De statuten van EVA vzw Welzijnsraad werden door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 2 juli 2020.

Naar top