Exoten in waterlopen

In Vlaanderen komen steeds meer uitheemse planten- en diersoorten (exoten) voor. Een deel ervan gedraagt zich in en langs waterlopen invasief en wordt daarom door de waterbeheerders bestreden.

Invasieve exoten zorgen voor problemen doordat ze zich snel verspreiden en de biodiversiteit in gevaar brengen. Ze veroorzaken ook heel wat overlast door de beperking van de afvoermogelijkheden van waterlopen, verstopping van installaties of toename van oeverafkalvingen.

Meer informatie vind je hier.

Naar top