Exoten - zomerganzen

Overzomerende (exotische, voornamelijk Canadese) ganzen veroorzaken steeds meer overlast en schade aan natuur, landbouw en recreatiegebieden. Terreinbeheerders, experts en onderzoekers uit Vlaanderen en Zuid-Nederland zochten tijdens het Invexo-project (Europees Interreg-project IVA, 2009-2012) samen naar een oplossing voor dit probleem.

Hun bevindingen kan je lezen in de infobrochure en op de website.

De gemeente werkt samen met Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw (RATO) om de problematiek van de zomerganzen in de provincie aan te pakken. Volgende maatregelen zijn voorzien: afvangen van ganzen, eieren schudden, afrasteren van broedgebieden en het stimuleren van de jacht.

Indien je een probleemlocatie kent met een teveel aan overzomerende ganzen, kan je deze steeds doorgeven aan de dienst leefmilieu of via het meldpunt.

Downloads

Naar top