Financiële hulpverlening buiten leefloon

Het kan gebeuren dat je door omstandigheden tijdelijk in financiële moeilijkheden geraakt, ook al ligt jouw inkomen hoger dan het leefloon. Het OCMW kan dan beslissen om je tijdelijk aanvullende steun te verlenen. Dit gebeurt bv. via een huurtoelage, een verwarmingstoelage of het ten laste nemen van bepaalde kosten.

Het OCMW kan in bepaalde gevallen ook een huurwaarborg voorschieten die je later volgens een afbetalingsplan in schijven terugbetaalt.

Naar top