Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan waarin een gemeente in algemene termen aangeeft hoe ze in de toekomst de ruimteop haar grondgebied wil invullen. Het plan zegt dus niets op het niveau van de individuele percelen, maar vormt de basis voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en verordeningen die wél uitspraak doen over specifieke percelen.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Lievens-Houtem werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld in zitting van 25 april 2007. Het document werd op 12 juli 2007 door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 augustus 2007.

Dit document omvat een informatief, richtinggevend en bindend gedeelte.

Thema's

Naar top