Gemeentelijke BPA's en RUP's

BPA Centrum

Goedgekeurd op 4 maart 1980.

BPA Hemelrijk

Goedgekeurd op 4 december 1991.

Sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven – fase 1

Goedgekeurd op 7 juni 2002.

Dit plan bevatte 2 deelplannen.

De goedkeuring voor het deelplan site Fonck-Dehennin werd door de Raad Van State vernietigd en het deelplan site Cominbel werd herzien (zie sectoraal RUP zonevreemde bedrijven - fase 3).

Sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven – fase 2

Goedgekeurd op 3 juni 2005.

Van de initieel 22 aangevraagde deelplannen werden uiteindelijk 14 deelplannen goedgekeurd, waarvan 5 bedrijfssites ondertussen werden opgenomen in het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven - fase 3 en 1 bedrijfssite in het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven - fase 4.

Sectoraal BPA Zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport, recreatie en jeugdactiviteiten

Goedgekeurd op 31 maart 2004.

Dit plan omvat 9 deelplannen.

Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven - fase 3

Goedgekeurd op 28 augustus 2008.

Dit plan omvatte initieel 7 deelplannen waarvan 3 bedrijfssites werden opgenomen in het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven - fase 4.

RUP Dorpskern

Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016.

RUP Omleidingsweg

Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2016.

Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven - fase 4

Dit plan omvat 8 deelplannen.

Deelplannen RUP ALLGRO en RUP GARAGE BILLIET

Goedgekeurd op 30 maart 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 mei 2017.

Deelplannen RUP Tavernier en RUP 't Zavelhof

Goedgekeurd op 30 augustus 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 november 2018.

Deelplan RUP COMINBEL

Vernietigd bij Ministerieel Besluit.

Deelplan RUP BAVECO

Procedure stopgezet op vraag van de zaakvoerder.

Deelplan RUP INEX

Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 september 2023.

Deelplan RUP VAN TITTELBOOM

Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 25 januari 2023, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 juli 2023.

Naar top