Gemeentelijke klusjesdienst

De medewerker van de klusjesdienst doet verschillende praktische klussen zoals:

  • behangen
  • schilderen
  • afwassen van plafonds of muren
  • kleine herstellingen
  • onderhoudswerken in de tuin

Wie kan beroep doen op de klusjesdienst?

Wij bieden ondersteuning aan senioren en mensen met een zorgbehoefte met als doel om deze zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

  • 60-plussers
  • personen met een hoge zorgbehoefte
  • OCMW-cliënten

Klanten moeten effectief op het grondgebied van Sint-Lievens-Houtem wonen en hier gedomicilieerd zijn.

Aanvraag

De aanvraag kan telefonisch of mondeling gebeuren door de persoon die de hulp wil, of door derden (familie, huisarts, andere sociale diensten).
De maatschappelijk werker kan eventueel langs komen, als je je moeilijk kan verplaatsen.

Behandeling aanvraag

De verantwoordelijke van de dienst bekijkt samen met de aanvrager de hulpbehoefte, stelt het sociaal dossier samen en maakt praktische afspraken over wanneer de klusjesman kan langskomen.
Indien nodig komt zij vooraf kijken of het werk kan en mag gedaan worden door onze medewerker.

Tarief

Het OCMW houdt rekening met alle inkomsten: lonen, vervangingsinkomen, kadastraal inkomen …
Je betaalt een bijdrage die afhankelijk is van je inkomen. De kostprijs varieert tussen 6 euro/uur en 35 euro/uur.

Naar top