Gemeenteraad

De gemeenteraad is te vergelijken met een parlement. De gemeenteraad komt minimum tienmaal per jaar bijeen om het algemeen beleid vorm te geven. Daarnaast heeft de gemeenteraad een aantal bijzondere bevoegdheden, zoals het  vaststellen van reglementen en (politie)verordeningen, het vastleggen van de budgetten en de personeelsformatie van de gemeente.

In 2024 zijn volgende zittingen gepland:

  • woensdag 31 januari
  • woensdag 28 februari
  • woensdag 27 maart
  • woensdag 24 april
  • woensdag 29 mei
  • woensdag 19 juni
  • woensdag 28 augustus
  • woensdag 18 september
  • woensdag 23 oktober
  • woensdag 4 december (installatieraad)

De openbare zitting van de vergadering is vrij bij te wonen door geïnteresseerden.

Samenstelling

Hubert Berckmoes

Functies

Raadslid
Contact
Wettersesteenweg 115 , 9520 Bavegem
Tel.
09 362 93 07
Naar top