Gemeenteraad

De gemeenteraad is te vergelijken met een parlement. De gemeenteraad komt minimum tienmaal per jaar bijeen om het algemeen beleid vorm te geven. Daarnaast heeft de gemeenteraad een aantal bijzondere bevoegdheden, zoals het  vaststellen van reglementen en (politie)verordeningen, het vastleggen van de budgetten en de personeelsformatie van de gemeente.

In 2023 zijn volgende zittingen gepland:

  • woensdag 25 januari
  • woensdag 1 maart
  • woensdag 29 maart
  • woensdag 26 april
  • woensdag 31 mei
  • woensdag 5 juli
  • woensdag 30 augustus
  • woensdag 27 september
  • woensdag 25 oktober
  • woensdag 20 december

De openbare zitting van de vergadering is vrij bij te wonen door geïnteresseerden.

Samenstelling

Hubert Berckmoes

Functies

Raadslid
Contact
Wettersesteenweg 115 , 9520 Bavegem
Tel.
09 362 93 07
Naar top